YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Kolemanit

 
Farklı oksijen kısmi basınçları altında Kolemanit ilavesiyle Sentetik curuflara olan bakır kayıplarının incelenmesi
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman JOM
Tür makale
Yayın Yılı 2016
Kurum
Yazarlar Bora Derin Ahmet Geveci Aydın Rüşen Yavuz Topkaya
Çeşitli flaks ilavelerinin curufa olan bakır kayıpları üzerine etkileri
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman JOM
Tür makale
Yayın Yılı 2016
Kurum
Yazarlar Bora Derin Yavuz Topkaya Ahmet Geveci Aydın Rüşen
Kolemanit ilavesiyle ergitme curuflarına olan bakır kayıplarının minimize edilmesi
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Solid State Sciences
Tür makale
Yayın Yılı 2012
Kurum Middle East Technical Üniversitesi
Yazarlar Yavuz Topkaya Ahmet Geveci Aydın Rüşen
Seramik karo özellikleri üzerine bor katkısının etkisi üzerine bir araştırma
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Key Engineering Materials, Volume 264 until 268, Euro Ceramics VIII, p1649, 2004
Tür bildiri
Yayın Yılı 2004
Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yazarlar Murat Alaca Ali Kartal Ömer Faruk Emrullahoğlu
Bor Minerallerinin ayrılmasında ısıl işlem sürecinin mekanizması
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Innovations in Mineral Processing, June 1994 Sudbury ? CANADA
Tür bildiri
Yayın Yılı 1994
Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yazarlar Güven Önal Fatma Arslan Mehmet Sabri Çelik
Kalsine kolemanit artıklarının sarsıntılı masa ile zenginleştirilmesi
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman XIII. Türkiye Madencilik Kongresi. TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Tür bildiri
Yayın Yılı 1993
Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yazarlar Raşit Tolun Mustafa Kara Mehmet Sabri Çelik Ömer Faruk Emrullahoğlu
Bor mineralleri flotasyonunda multivalent iyonların aktivasyon mekanizması
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Engineering Foundation Conf., Florida
Tür bildiri
Yayın Yılı 1993
Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yazarlar Mehmet Hançer Gündüz Ateşok Ömer Faruk Emrullahoğlu Mehmet Sabri Çelik
Etibank Bigadiç kolemanit cevheri -3 mm fraksiyonunun laboratuvar çapta zenginleştirilebilirliğinin araştırılması
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Akdeniz Ün.. Isparta Mühendislik Fak., IV. Mühendislik Haftası
Tür bildiri
Yayın Yılı 1990
Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yazarlar Hayrettin Yüzer Ömer Faruk Emrullahoğlu
Kolemanit ilavesinin curufa olan bakır kayıpları üzerine etkisinin incelenmesi
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Canadian Metallurgical Quarterly
Tür makale
Yayın Yılı 2012
Kurum Middle East Technical Üniversitesi
Yazarlar Bora Derin Yavuz Topkaya Ahmet Geveci Aydın Rüşen
Kolemanitin Asetik Asit Çözeltilerinde Çözünmesinin Optimizasyonu
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U., Journal of Science, 2(2), 89-97, 2006.
Tür makale
Yayın Yılı 2006
Kurum Celal Bayar Üniversitesi
Yazarlar Alpaslan ARGA Yüksel ABALI
Ruminant beslemede bor mineralinin önemi
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Uluslararası bitkisel üretim ve Hayvancılık dergisi, Tarım günlüğü
Tür makale
Yayın Yılı 2011
Kurum Ondokuz Mayis Üniversitesi
Yazarlar B. Zehra Sarıçiçek
Bor Katkılı Perlit Karışımlardan Hafif Tuğla Üretimi ve Teknolojik Özelliklerinin
Kategori Kolemanit
Yayınladığı Döküman Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik bilimleri Dergisi
Tür makale
Yayın Yılı 2010
Kurum
Yazarlar Atila Gürhan ÇELİK Ahmet Mahmut KILIÇ
Toplam 128 Yayın
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü