YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Jeoloji

 
Distribution of neoformation minerals in the Bigadiç (Balıkesir) volcano-sedimentary lacustrine basin of Neogene age, NW Anatolia, Turkey
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman Terra Abstracts, Vol.3, no.1, p.403.
Tür bildiri
Yayın Yılı 1991
Kurum Hacettepe Üniversitesi
Yazarlar Abidin TEMEL M. Niyazi Gündoğdu Norbert CLAUER
Olivine basalt and trachyandesite peperites formed at the subsurface/surface interface of a semi-arid lake: An example from the Early Miocene Bigadiç basin, western Turkey
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman Journal of Volcanology and Geothermal Research
Tür makale
Yayın Yılı 2006
Kurum Dokuz Eylul Üniversitesi
Yazarlar Fuat Erkül Cahit Helvacı Hasan Sözbilir
Stratigraphy and Geochronology of the Early Miocene Volcanic Units in the Bigadiç Borate Basin, Western Turkey
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman Turkish Journal of Earth Sciences
Tür makale
Yayın Yılı 2005
Kurum Dokuz Eylul Üniversitesi
Yazarlar Fuat Erkül Cahit Helvacı Hasan Sözbilir
Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadiç borate basin and tectonic implicaitons for western Turkey
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman Geological Journal
Tür makale
Yayın Yılı 2005
Kurum Dokuz Eylul Üniversitesi
Yazarlar Fuat Erkül Cahit Helvacı Hasan Sözbilir
Batı Anadolu?da arsenik ile bor mineralleri ilişkisi ve sağlığa etkileri
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman 1.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Ankara
Tür bildiri
Yayın Yılı 2005
Kurum Dokuz Eylul Üniversitesi
Yazarlar Cahit Helvacı
Distribution and characteristics of primary sedimentary structures in borate containing units within the Bigadiç lacustrine volcano-sedimentary basin of Neogene age, NW Turkey
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman METU Journal of Pure and Applied Science, 21:251-269.
Tür makale
Yayın Yılı 1988
Kurum Hacettepe Üniversitesi
Yazarlar M. Niyazi Gündoğdu Abidin TEMEL
Bigadiç baseni merkezi kesiminin mineralojik-petrografik, jeokimyasal incelenmesi ve neoformasyon minerallerinin dağılımı
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman
Tür tez
Yayın Yılı 1987
Kurum Hacettepe Üniversitesi
Yazarlar Abidin TEMEL
Bigadiç bor havzasında Erken Miyosen volkanizması: Batı Anadolu'da sıkışmadan açılma rejimine geçiş verileri
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman Doktora Tezi
Tür tez
Yayın Yılı 2004
Kurum Dokuz Eylul Üniversitesi
Yazarlar Fuat Erkül
Türk kömürlerinde bor miktarının tayini
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman
Tür kitap
Yayın Yılı 1972
Kurum Inonu Üniversitesi
Yazarlar Ünel Köklü
Türk kömürlerinde bor miktarının tayini
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman
Tür kitap
Yayın Yılı 1972
Kurum Inonu Üniversitesi
Yazarlar Ünel Köklü
Batı Anadolu Borat Yataklarının Mukayeseli Jenetik Etüdü
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman
Tür kitap
Yayın Yılı 1969
Kurum
Yazarlar Işık Özpeker
Türkiye ve Dünya?da bor yataklarının dağılımı oluşum modelleri ve ekonomik önemi
Kategori Jeoloji
Yayınladığı Döküman 32nd. Int. Geol. Congr.
Tür bildiri
Yayın Yılı 2004
Kurum Dokuz Eylul Üniversitesi
Yazarlar Cahit Helvacı
Toplam 91 Yayın
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü