YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Bor Oksit

 
Nano ZrO2/B2O3 ile katı faz özütleme ile zenginleştirme ve ayırmadan sonra inorganik arsenik türlerinin hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometri ile tayini
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman Desalination
Tür makale
Yayın Yılı 2011
Kurum Gazi Üniversitesi
Yazarlar Ali Rehber TÜRKER Özcan Yalçınkaya Hakan Erdoğan
Yeni nano hibrid malzeme (ZrO2/B2O3) kullanarak Co(II), Cu(II) ve Cd(II)nin şelatlaştırıcı madde olmadan kati faz özütlemesi
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman Journal of Hazardous Materials
Tür makale
Yayın Yılı 2011
Kurum Gazi Üniversitesi
Yazarlar Ali Rehber TÜRKER Orhan Murat Kalfa Özcan Yalçınkaya
Yenibir katı faz özütleyici olarak nano B2O3/TiO2 nano malzemesinin sentezi ve kadmiyumun zenginleştirilmesi ve ayrılmasında kullanılması
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman Journal of Hazardous Materials
Tür makale
Yayın Yılı 2009
Kurum Gazi Üniversitesi
Yazarlar Orhan Murat Kalfa Ali Rehber TÜRKER Özcan Yalçınkaya
nano ZrO2/B2O3 üzerinde aluminyumun zenginleştirilmesi ve alevli atomik absorpsiyon spektrometri ile tayini
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman Spectroscopy Letters
Tür makale
Yayın Yılı 2012
Kurum Gazi Üniversitesi
Yazarlar Ali Rehber TÜRKER Harun Çiftçi Hakan Erdoğan Özcan Yalçınkaya
Production of granular boron oxide by calcination of ammonium tetraborate tetrahydrate
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman Thermochimica acta
Tür makale
Yayın Yılı 2006
Kurum Harran Üniversitesi
Yazarlar Mehmet Sait İZGİ
Amorf Bor Oksit Eldesi ve Karakterizasyonu
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman II. Uluslar arası Bor Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 127 –132, 2004
Tür bildiri
Yayın Yılı 2004
Kurum Anadolu Üniversitesi
Yazarlar Nuran Ay İrfan Töre
Production of Granular Boron oxide by Calcination of Ammonium Biborate Tetrahydrate
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman Thermochimica Acta
Tür makale
Yayın Yılı 2006
Kurum Harran Üniversitesi
Yazarlar Mehmet Sait İZGİ ÖMER ŞAHİN Mehmet Sait İZGİ Hasan FIRATOĞLU
Effect of B2O3 addition on the properties of melt processed YBCO
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman Supercond. Scence and Technl. 18 82-86
Tür
Yayın Yılı 2005
Kurum Middle East Technical Üniversitesi
Yazarlar Uğur Topal Hüsnü Özkan
Tl-2212 ve Tl-2223 super'letkelerine B2O3 etkisi
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman Physics Status Solidi A 199 272-276
Tür
Yayın Yılı 2003
Kurum Middle East Technical Üniversitesi
Yazarlar S. Cavdar E. Aksu H. Koralay
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman
Tür kitap
Yayın Yılı 1975
Kurum
Yazarlar M. Sacit Başol
B2O3-CaO-Na2O-SiO2 dörtlü sistemini oluşturan üçlü denge diyagramlarında katı hal faz bağıntıları
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman
Tür tez
Yayın Yılı 1984
Kurum Istanbul Technical Üniversitesi
Yazarlar H. Erman Tulgar Yılmaz Taptık
B2O3-Sb2O3 sisteminin x-ışınları toz difraksiyon yöntemi ile incelenmesi
Kategori Bor Oksit
Yayınladığı Döküman
Tür tez
Yayın Yılı 1990
Kurum Erciyes Üniversitesi
Yazarlar Nevzat Külcü Orhan Türkoğlu
Toplam 31 Yayın
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü