Tamamlanmış Projeler

 
Adana Ve Hatay Bölgesinde Pamuğun Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi
Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü Halil Aytop
Adana Ve Osmaniye Bölgesinde Mısır Üretim Alanlarında Bitkilerin Bor'La Beslenme Düzeyi İle Bor Gübrelemesinin Dane Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Kuruluş Çukurova Üniversitesi
Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Ayfer Alkan Torun
Aktive Edilmiş Tozlarla Düşük Sıcaklıklarda Zrb2 Ve Zrb2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi , Sinterlenmesi Ve Mekaniksel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Kuruluş Dumlupınar Üniversitesi Seramik Mühendisliği
Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Hasan Göçmez
Amonyum Floroborat Üretimi Ve Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi
Kuruluş Selçuk Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ayhan Abdullah Ceyhan
Anadolu Menşeili Bir Bor Bakterisi, Bacillus Boroniphilus'Un Tüm Genom Diziliminin Çıkarılması Ve Hazırlanacak Genomik Kütüphanesi Üzerinden Bor İle İlgili Genlerinin Araştırılması
Kuruluş Muğla Üniversitesi Biyoloji
Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Bekir Çöl
Ankara İli Beypazarı İlçesinde Havuç Tarımı Yapılan Toprakların Bor Durumu İle Bor Uygulamasının Havuç Bitkisinin Gelişimi, Verimi Ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Kuruluş Ankara Üniversitesi
Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Süleyman Taban
Ankara Koşullarında Yazlık Kolza (Brassica Napus Ssp. Oleifera 1. ) Çeşitlerinde Farklı Bor Dozlarının Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi
Kuruluş Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Özer Kolsarıcı
Ankara Ve Eskişehir Bölgesinde Buğdayın Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi Ve Farklı Bor Uygulamalarının Buğday Verimine Etkisi
Kuruluş Toprak Gübre Ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Dr. Suay Bayramin
Antalya Bölgesinde Serada Yetiştirilen Domatesin Borla Beslenme Durumu Ve Bor Uygulamalarının Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Batem)
Proje Yürütücüsü Nuri Arı
Ar-Ge Koordinatörlüğü Sürekli Gelişim Projeleri
Kuruluş Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Fatih Akkurt
Ar-Ge Koordinatörlüğü Sürekli Gelişim Projeleri
Kuruluş Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Fatih Akkurt
Ar-Ge Koordinatörlüğü Sürekli Gelişim Projeleri 2017
Kuruluş Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Fatih Akkurt
Toplam 214 Yayın
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü