Başlamış Projeler

 
Advanced Metallıc Alloys Enabled By Boron Content
Kuruluş Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Dr. Atakan Peker
Alçı Üretiminde Bor Ürünlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Kuruluş Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Dr. Serap Topsoy Kolukısa
Ar-Ge Koordinatörlüğü Sürekli Gelişim Projeleri 2018
Kuruluş Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Fatih Akkurt
Asbestsiz Kompozit Fren Pabuçlarında Bn (Bor Nitrür) Kullanımının Tribolojik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
Kuruluş Metisafe Temiz Oda Ve Biyogüvenlik Sistemleri
Proje Yürütücüsü Yük.Müh. Hasan Hüseyin Ayar
Baryum Borat Tek Kristalinin Üretimi
Kuruluş Monokristal (Unıwafer.Com)Ar-Ge Dan. Biliş.San.Tic.Ltd.Şti
Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Tofig Memmedli
Bazı Metal Floroboratların Sentezi Ve Alev Geciktirici Etkilerinin Belirlenmesi
Kuruluş Gazi Üniversitesi
Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Metin Gürü
"Bir Borlama Yöntemi" Buluşunun Endüstriye Uyarlanması Ve Ticarileştirilmesi
Kuruluş Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi A.Ş.
Proje Yürütücüsü Dr. İlhami Pektaş
Bor Atıklarından Lityum Kazanımı Ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi
Kuruluş Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Dr. Sinem Karakaş
Bor Katkılı Emprenye Kimyasalı Geliştirilmesi Ve Uygulanması
Kuruluş Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Dr. Sedat Sürdem
Bor Katkılı Karbon Nanodot Sentezi, Karakterizasyonu Ve Hücre Uygulamaları (Bkkn-Faz1)
Kuruluş Gazi Üniversitesi
Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Hüseyin Çelikkan
Bor Katkılı Mühendislik Plastiklerinin Geliştirilmesi
Kuruluş Eurotec Mühendislik Plastikleri San. Ve Tic. A.Ş.
Proje Yürütücüsü Murat Cansever
Bor Türevlerinin Kullanımı İle Düşük Sıcaklıkta Sinterlenen Karo Bünyelerin Geliştirilmesi Ve Kuru Öğütme/Granülasyon Sisteminde Üretilmesi
Kuruluş Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.
Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Alpagut Kara
Toplam 36 Yayın
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü