YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Derleme Arşiv

Sepetiniz (0)

 
ORAL MUKOZİTİS MEYDANA GETİRİLMİŞ RATLARDA SİSTEMİK OLARAK VERİLEN BOR'UN; ORAL MUKOZİTİSİN ORTADAN KALDIRILMASINDAKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Yazar: MUTAN HAMDİ ARAS
Derleme Arşiv No: 2011-103
Bor elementinin antiinflamatuar etkisi düşünülerek mukozitiste gecikmenin beklendiği çalışma sonucunda kontrol grubuna göre anlamlı bir fark tespit edilememiştir. toplamda 64 rat üzerinde yürütülen çalışma 32 kontrol, 32 bor grubu olarak planlanmış, 3. 6. 9. ve 12. günlerde ağız mukozalarından alınan örneklerde borun mukozitis üzerine etkisi histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. 3. günde iyileşme sürecinin bor grubunda daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. 6. günde bor grubunda yoğun enflamasyonla birlikte, nekroze alanın etrafında iltihabi granulasyon dokusunun başladığı gözlenmiştir. 12. günde ise her iki grup arasında bir fark tespit edilememiştir.
Alan: Sağlık
 

205

 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü