YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Derleme Arşiv

Sepetiniz (0)

 
ISIL VE MİKRODALGA ENERJİ ORTAMLARINDA BOR NİTRÜR NANOTÜPLERİNİN KATALİTİK OLARAK ÜRETİMİ VE BUNLARIN HİDROJEN DEPOLANMASINDA KULLANILMASI
Yazar: YUDA YÜRÜM
Derleme Arşiv No: 2011-093
Proje kapsamında,1. BN nanotüplerin üretiminde kullanılacak metal katalizörlerin sentez ve karakterizasyonları yapılmıştır.2. Isıl ve mikrodalga yöntemleri kullanılarak BN nanotüpleri sentezlenmiştir.3. Sentezlenen BN nanotüpleri XRD, FTIR, TGA, SEM ve TEM yöntemleriyle karakterize edilmiştir.4. Isıl CVD yöntemi uygulanan BN nanotüp sentez reaksiyonlarının veriminin mikrodalga yöntemiye kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu yöntemle projede hedeflendiği üzere, literatürden (1300-750 C) daha düşük sıcaklıkta (600 C) ve daha kısa sürede (1 saat) BN nanotüpleri sentezlenmiştir. 5. Üretilen nanotüplerin hidrojen depolama kapasiteleri IGA cihazı ile incelenmiştir.6. Proje neticesinde elde edilen BN nanotüplerin hidrojen depolama kapasitelerinin (ağırlıkça maksimum %0.84) ticari olarak üretilen karbon nanotüplerin hidrojen depolama kapasitelerinin (ağırlıkça maksimum % 0.42) yaklaşık iki katı olduğu tespit edilmiştir.
Alan: Malzeme
 

130

 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü