YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Derleme Arşiv

Sepetiniz (0)

 
BOROKSİT/POLİMER NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Yazar: MEHMET DOĞAN
Derleme Arşiv No: 2011-100
Projenin temel amacı, endüstrinin çeşitli alanlarında farklı amaçlar için kullanılan polimerlerin doğal yapılarından dolayı sahip oldukları düşük termal kararlılık özelliklerini nano-boroksit tanecikeri ile eritme, çözücü uzaklaştırma veya polimerizasyon yöntemine göre nanokompozit ürünlerini oluşturarak iyileştirmektir. Polimerik nanokompozitlerin hazırlanmasında en önemli bileşen olan nanopartiküllerin yapıları, oranı ve tane boyutu, polimerin mol kütlesi ve polimer türü (fonksiyonel grup etkisi) incelenecek parametrelerdir. Sentezlenen nanokompozitler X-ışını difraksiyon spektroskopisi (XRD), Fourier transform infrared spektrumu (FTIR), Diferansiyel termal analiz-termogravimetri (DTA-TG), Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), BET yüzey alanı tayin cihazı, elektron mikroskobu (TEM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilecektir.
Alan: Plastik Uygulama
 

222

 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü