Yetkinlik Merkezleri

 

Ülkemizde mevcut ve gelişmekte olan teknoloji alt yapısı ve uzmanlığın Enstitü ihtiyaçları ile örtüştürülmesi amacıyla Enstitünün idari ve stratejik kontrolü altında sektörel odaklı yetkinlik (Ar-Ge) merkezleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Enstitü tarafından bir adedi kendi bünyesinde olmak üzere değişik kuruluşlar bünyesinde 2011 tarihinden itibaren farklı tematik alanlarda 6 adet yetkinlik merkezi oluşturulmuştur.

  1. BOREN Ar-Ge Yetkinlik Merkezi (2011)
  2. BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi (2011)
  3. BOREN Ahşap Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezi (2012)
  4. BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Yetkinlik Merkezi (2012)
  5. BOREN-TÜBİTAK MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi (2013)
  6. BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları Yetkinlik Merkezi (2013)

1.     BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi


BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi, BOREN-Atılım Üniversitesi İşbirliğinde Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, borlu kaplamaların metal şekillendirme sektörü ve diğer sektörlerde uygulamaya yönelik üretim teknolojilerini geliştirmek, bu amaçla oluşturulacak altyapıda bilgi ve teknoloji üretilmesinde sürekliliği sağlamak ve taraflar arasında işbirliğini geliştirmek üzere kurulmuştur.  Merkezde bulunan cihazlar, mevcut projeler kapsamında kullanıldığı gibi, talep halinde merkez Yürütme Kurulu kararı ile üçüncü şahısların araştırma çalışmalarında da kullanılabilmektedir. Merkezde Enstitümüz tarafından desteklenerek tamamlanan “Kesici Takımlar ve Kalıplar İçin Kübik Bor Nitrür (c-BN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı projenin yanı sıra TÜBİTAK tarafından desteklenen, “Bor Nitrür Kaplanmış Titanyum İmplantların Yüzey Özellikleri” başlıklı ve Atılım Üniversitesi tarafından desteklenen “Bor Kaplamaların Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı proje çalışmaları yürütülmüştür.  Ayrıca, farklı firmalardan gelen kaplama talepleri de Merkez çalışmaları kapsamında karşılanmaktadır.

 

2.     BOREN Ahşap, Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezi


Bor ve ürünlerinin ahşap ve ahşap kompozit malzeme sektöründe uygulanmasına yönelik üretim teknolojilerini sektör katılımını da sağlayarak geliştirmek, bu amaçla oluşturulacak altyapıda bilgi ve teknoloji üretilmesinde sürekliliği sağlamak ve taraflar arasında işbirliğini geliştirmek üzere Enstitümüz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kurulmuştur. Yetkinlik merkezinde borun ahşap ve ahşap kompozit ürünlerde kullanımına yönelik “Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu”,  “Bor Katkılı Yanmaya Dayanıklı Ahşap Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” ve “Bor Katkılı Lignoselülozik Atıktan Poliüretan Tipi Köpük Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı üç adet proje yürütülerek tamamlanmıştır.

 

3.       BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Yetkinlik Merkezi


BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Yetkinlik Merkezi, borun insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri ile bor ve ürünlerinin biyoteknolojik uygulamalarda kullanımına yönelik üretim teknolojilerini sektör katılımını da sağlayarak geliştirmek, bu amaçla oluşturulacak altyapıda bilgi ve teknoloji üretilmesinde sürekliliği sağlamak ve taraflar arasında işbirliğini geliştirmek üzere Enstitümüz ile Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Merkez kapsamında “Bor Türevleri Kullanılarak Antimikrobiyal Yapı Malzemeleri Üretimi” ve “Bor Madeni Bileşikleri Kullanılarak Antimikrbiyal Kadın Pedi, Tampon ve Çocuk Bezi Geliştirilmesi” başlıklı 2 adet proje yürütülerek tamamlanmıştır.

 

4.       BOREN TÜBİTAK-MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi

BOREN yaklaşım ve hedefleri ile uyumlu olarak enerji uygulamalarına yönelik bor ve hidrojen esaslı ürün ve üretim teknolojilerini geliştirmek, geliştirilen teknolojinin sahada uygulanabilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve sistemi geliştirmeye odaklı Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliği yapmak üzere, BOREN ve TÜBİTAK-MAM arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurulmuştur. Merkez bünyesinde “ İnsansız Hava Aracı İçin Bor Temelli Hidrojen ve Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi (Yakıt Pili İHA)” ve “Elektrikli Araçlar İçin Bor Temelli Yakıt Pilli Menzil Arttırıcı” başlıklı  2 adet proje yürütülmektedir.

 

5.       BOREN Ar-Ge Merkezi (Yetkinlik Merkezi)


Temel araştırmaları yapılmış belirli konularda pilot ölçekli çalışmalar yürütmek üzere Enstitü bünyesinde Ar-Ge Merkezi oluşturulmuştur. Merkezde, “Sürekli Annular Kromatografik Yöntemle Nükleer Güç Santrallerindeki Yakıt Çubuklarının Kontrolünde Kullanılan 10B İzotopunun Yüksek Saflıkta ve Yüksek Kapasitede Zenginleştirme Teknolojisinin Geliştirilmesi”, “Taş Yünü Üretiminde Borun Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, “Pilot Ölçekte Bor Katkılı Perlit/Pomza Tuğla Üretimi ve Fizikomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi” ve “Bor Atıklarından Lityum Kazanımı ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı 4 adet proje yürütülmektedir.

Enstitümüz tarafından desteklenen ve Enstitümüz bünyesinde yürütülen projeler kapsamında ihtiyaç duyulan temel test ve analiz hizmetlerinin yanı sıra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bor ile ilgili sektörler tarafından talep edilen temel test ve analizlerin hızlı, pratik, doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu alanda Enstitümüzün yetkinliğinin artırılması amacıyla “BOREN Ar-Ge Merkezi Laboratuvarının Geliştirilmesi” başlıklı proje 2015 yılı içerisinde başlatılmıştır. 

 

6.       BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları Yetkinlik Merkezi

Enstitümüz ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile, İTÜ bünyesinde bulunan mevcut laboratuvar altyapısı üzerinde  kurulmuştur. Yetkinlik Merkezinde;  BOREN yaklaşım ve hedefleri ile uyumlu olarak sektör katılımını da sağlamak suretiyle bor ve ürünlerinin malzeme uygulamalarına rekabet avantajı sağlayabilecek ürün ve ürüne dönüştürülebilir teknoloji geliştirmeye ve geliştirilen teknolojinin sahada uygulanabilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve sistemi oluşturmaya odaklı Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliği yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Merkezde “Yüksek Saflıkta Amorf Bor Tozunun Endüstriyel Boyuta Uyarlanabilir Üretimi” başlıklı proje yürütülerek tamamlanmıştır. 2016 yılında Merkezde, metal borürlerin lab-pilot ölçekte üretimine yönelik proje çalışmalarının yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
1

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü