Ticarileşen Ürünler

 

Tarım Bor-Ahşap Bor:

Enstitümüz ile ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü arasında imzalanan protokol ile kurulan pilot tesiste üretilen tarım bor-ahşap bor ürünü için patent belgesi alınmış, lisans sözleşmesi yapılarak üretim hakkı BM Bor Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Şirketine  verilmiştir.

Ürünün üretimine ilişkin teknik bilgileri içeren rapor Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmış, Bandırma Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan 8 bin tonluk tesisle Etidot-67 ticari adıyla üretime başlanmıştır.

Çinko Borat:

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ile yapılan işbirliği çerçevesinde yürütülen proje kapsamında sentezlenen ve aynı bölümde kurulan pilot tesiste pilot üretimi yapılan çinko borat için patent belgesi alınmış, lisans sözleşmesi yapılarak üretim hakkı BM Bor Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Şirketi ile MELOS A.Ş. 'ye verilmiştir. Yurt içi ihtiyacın karşılanması yanında, yurt dışı satışlar da yapılmaktadır.

Bor Nitrür:

Enstitümüz tarafından desteklenen BORTEK Bor Teknolojileri Ltd. Şti  tarafından nano boyutta bor nitrür üretimi yapılmaktadır. Sipariş üzere yurt içi ihtiyaç karşılanırken, firma tarafından geliştirilen motor katkı yağlarının üretiminde de kullanılmaktadır. Firma ile yapılan protkol ile, bor nitrür kullanımını yaygınlaştırmak üzere araştırma ve uygulama çalışmaları yürütülmektedir.  Atılım üniversitesinde kurulan BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezinde bor nitrür kaplama işlemleri devam ederken, diğer taraftan bor nitrürün katı yağlayıcı olarak katkı yağlarında enerji tasarrufu amacıyla kullanılmasına yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Elementel Bor:

Enstitümüz tarafından desteklenen PAVEZYUM Kimya Sanayi Tic. A.Ş. tarafından %90 ve %95 amorf elementel bor ile % 98 saflıkta kristal elementel bor üretimi yapılmaktadır.   Ürünleri geliştirme çalışmaları yanında pazar potansiyelini artırma çabaları da sürmektedir. Firma, %99 saflıkta elementel amorf bor üretimini hedeflemektedir.

MgB2 Süperiletken:

Enstitümüz desteğinde yürütülen proje kapsamında PAVEZYUM Kimya Sanayi Tic. A.Ş.  tarafından başarı ile üretilmiştir. Siparişe bağlı olarak üretim yapılmaktadır.

Selülozik İzolasyon:

Enstitümüzün kuruluşundan itibaren selülozik izolasyon malzemesi üretimi konusunda Çağ Mühendislik  ve YALİZ Yapı  firmaları işbirliği yapılmıştır. Halen her iki firma tarafından pulp formunda selülozik izolasyon malzemesi üretilmektedir.  YALİZ Yalıtım firmasının ürünü levha formuna dönüştürme süreci devam etmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü