YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Paydaşlarımızın Dikkatine

 
Paydaşlarımızın Dikkatine

Bilindiği üzere 2007 yılından beri Enstitü tarafından süre sınırlaması olmaksızın proje önerileri kabul edilerek değerlendirmeye alınmaktaydı. Enstitü Yönetim Kurulumuz tarafından 08.02.2013 tarihinden itibaren;

Enstitümüz öncelikleri doğrultusunda belirlenecek alanlarda yüksek ticarileşme/ekonomik katkı potansiyeline sahip projelerin seçimine imkân sağlanması ve bütçe kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi doğrultusunda Enstitümüz bünyesinde çağrılı proje destekleme sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda;

·     Ayrıntıları kurum internet sayfası kanalıyla ilan edilecek şekilde, Enstitümüzce belirlenecek amaç, kapsam ve takvim doğrultusunda yıl içerisinde belirli dönemlerde, proje çağrıları düzenlenerek uygulanacağı,

·    08.02.2013 tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasında olan proje önerilerinin 2013 yılında Enstitümüzce belirlenecek bir takvim içerisinde topluca değerlendirilerek sonuçlarının topluca ilan edileceği,

·       İnternet sayfamızda ilan edilecek söz konusu çağrılar kapsamı ve takvimi dışında Enstitümüze sunulan proje başvurularının değerlendirmeye alınamayacağı

·       Çağrıların duyurulması ile ilgili olarak internet sitemizin takip edilmesi,

hususları değerli paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Tarih: 1/2/2013

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü