YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Ön değerlendirme sonucu kesin başvuruya uygun görülen proje önerileri

 
Ön değerlendirme sonucu kesin başvuruya uygun görülen proje önerileri

Enstitümüz internet sitesinde 13.05.2013 tarihinde ilan edilen "Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” başlıklı ve PÇ.2013/1 nolu çağrı kapsamında Enstitümüze sunulan proje ön başvurularına ilişkin "Ön Değerlendirme (1. Aşama)” süreci tamamlanmıştır. 
 

Sıra No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

1

Dr. Selçuk ACAR

Endüstriyel Ölçekte Karbon Katkılı Amorf Nano Bor Üretimi

2

Hasan Hüseyin AYAR

Asbestsiz Kompozit Fren Pabuçlarında bon (Bor Nitrür) Kullanımının Tribolojik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

3

Dr. Ayşe BEDELOĞLU

Sünger Yatak, Yatak Örtüsü ve Tela Ürünlerin Güç Tutuşur Özellik Kazanmasını Sağlayacak Fonksiyonel Tülbent Üretimi

4

Dr. Ayhan BOZKURT

Pilot Uygulama Amaçlı Bor İçeren Ekonomik Ultrakapasitörlerin Geliştirilmesi

5

Dr. Ayhan BOZKURT

Bor İçerikli Ekonomik Polimer Elektrolitlerin Üretimi ve Pilot Lityum Polimer Batarya Uygulaması

6

Dr. M. Sabri ÇELİK

Emet Kolemanit Cevherinden Isıl İşlem ile As Uzaklaştırılması ve Zenginleştirilmiş Kalsine Toz Kolemanit Eldesi

7

Barış KÖKÜÖZ

Savunma Sanayinde Bor Bileşiklerinin Kullanılması

8

Dr. Tonguç ÖZDEMİR

Kurşun İçermeyen Bor Katkılı Termoplastik Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi

9

Cihan ÖZORAK

Bor İçerikli Polyester Esaslı Duvar Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi

Kesin başvuru, "BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak  14.08.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 

4 kopya basılı ve bir kopya elektronik (CD) olmak üzere,

elden veya posta yolu ile  Enstitümüze ulaştırılması durumunda ikinci aşama (kesin) değerlendirmeye alınacaktır.

Tarih: 1/7/2013

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü