Kronoloji

 

1702 Borik Asitin ilk kez İtalya'da laboratuvar ölçeğinde üretimi

1830 İtalya'da ilk borik asit üretimi

1852 Şili'de ilk ticari bor madeni işletmeciliği

1861 İlk Osmanlı Maden Yasası

1864 Kaliforniya'da ilk ticari bor üretimi

1865 Aziziye/Susurluk bölgesindeki pandermit adlı kalsiyum boratın işletme hakkının Compaigne Industrielle Desmazures şirketine  verilmesi, böylelikle Türkiye'de ilk bor  madenciliğinin başlaması, şirketin Türkiye orijinli madeni kullanarak Fransa'da bir boraks rafineri tesisi kurması,

1872 Nevada ve Kaliforniya'da ilk üleksit cevherinin bulunması ve üretimin başlaması

1881 Death Valley Boraks rezervinin bulunması

1885 Borate / Kaliforniya bor rezervinin bulunması "Twenty Mule Team" yıllarının başlangıcı

1887 Compaigne Industrielle des Mazures'e Aziziye rezervi işletme hakkının 50 yıllık süre ile verilmesi

1887 Sultançayır rezervinin Charles Hanson & Co. Şirketi tarafından işletmeye alınması

1887 İngiltere'de kurulan The Borax Company şirketinin Compaigne Industrielle des Mazures Aziziye rezervinde çoğunluk hissesini alması

1899 Borax Consolidated Limited (BCL) şirketinin kurulması

1899 Desmazures'e ait sahaların BCL tarafından alınması

1913 Kramer Bor yataklarının bulunması  ( I. Dünya savaşı yılları, ABD 110.000 t/y boraks ile dünyanın en büyük üreticisi idi. )

1935 Türkiye'de maden arama ve işletme faaliyetlerini yapmak üzere Etibank ve MTA'nın kurulması

1951 Bigadiç Kolemanit rezervlerinin özel şirketler tarafından işletilmeye başlanması

1954 BCL'in Türkiye'deki madencilik faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Türk Boraks Madencilik A.Ş.ni kurması

1954 Sultançayırı maden ocağının kapatılması

1958 Etibank Emet yataklarından ilk cevherin üretimi

1959 Türkiye'nin ilk cevher ihracatı

1960 Türk Boraks Madencilik A.Ş. ve Türk ortakları tarafından Kırka Sodyum Borat yataklarının bulunması

1964 Etibank'ın 20.000 t/y boraks dekahidrat kapasiteli ilk tesisinin işletmeye alınması

1968 Etibank'ın 6.000 t/y kapasiteli ilk borik asit tesisinin devreye alınması

1968 Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Boraks Madencilik A.Ş.nin tüm maden arama ve işletme haklarının Etibank'a devri

1975 Bandırma Sodyum Perborat Tesisinin İşletmeye Alınması

1978 2172 sayılı yasa ile Bor rezervlerinin tüm madencilik ve işletme haklarının Etibank'a verilmesi

1984 Kırka I. Bor Türevleri Tesisinin işletmeye alınması

1987 Bandırma II. Borik Asit Tesisinin işletmeye alınması

1996 Kırka II. Boraks pentahidrat tesisinin işletmeye alınması

2001 Kırka III.Boraks pentahidrat tesisinin işletmeye alınması

2003 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)'nün kurulması

2004 Emet Borik Asit Tesisinin devreye alınması

2005 1. Ulusal Bor Çalıştayı (28-29 Nisan/Ankara)

2006 3. Uluslararası Bor Sempozyumu (2-4 Kasım/Ankara)

2007 Kalsine Tinkal Pilot Tesisinin devreye alınması

2008 BOREN'in ODTÜ Parlar Vakfı Teknoloji Ödülü alması -   2. Ulusal Bor Çalıştayı (17-18 Nisan/Ankara)

2009 4. Uluslararası Bor Sempozyumu (15-17 Ekim/Eskişehir)

2010 Türkiye Bor Dağılım Haritasının Hazırlanması

2011  17.Uluslararası Bor Sempozyumu

2012  BOREN Projesinin Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülünü alması

 
 
 
 
 
 
1

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü