YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

İşbirlikleri

 

BOREN-TÜBİTAK İŞBİRLİĞİ

Ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi için yeni bor ürünleri, daha ekonomik üretim teknolojileri ile yeni ve yaygın kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik belirgin ticarileşme potansiyeli olan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla, Enstitümüz ile TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

2012 yılında imzalanan protokol ile başlatılan işbirliği çerçevesinde bu güne kadar toplam 22 projeye destek sağlanmıştır. 2018 yılında çıkılan çağrı kapsamında 58 adet proje başvurusu yapılmış olup, 22 adet projenin 2. Aşamaya geçmesi uygun bulunmuştur. 2. aşamaya geçen projelerden 16 adedi panele katılım  için uygun bulunmuş olup değerlendirme süreci devam etmektedir.
 

BOREN TÜBİTAK-MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri Çalışmaları

BOREN yaklaşım ve hedefleri ile uyumlu olarak enerji uygulamalarına yönelik bor ve hidrojen esaslı ürün ve üretim teknolojilerini geliştirmek, geliştirilen teknolojinin sahada uygulanabilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve sistemi geliştirmeye odaklı Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliği yapmak üzere, BOREN ve TÜBİTAK-MAM arasında imzalanan protokol çerçevesinde “BOREN TÜBİTAK-MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi”  kurulmuştur. Merkez bünyesinde “ İnsansız Hava Aracı İçin Bor Temelli Hidrojen ve Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi (Yakıt Pili İHA)” ve “Elektrikli Araçlar İçin Bor Temelli Yakıt Pilli Menzil Arttırıcı” başlıklı  2 adet proje yürütülerek tamamlanmıştır. 


BOREN-ETİ MADEN İŞBİRLİĞİ

1

Bor Atıklarından Lityum Kazanımı ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi

2

Bor Türevlerinin Kullanımı ile Düşük Sıcaklıkta Sinterlenen Karo Bünyelerin Geliştirilmesi ve Kuru Öğütme/Granülasyon Sisteminde Üretilmesi

3

Bor Ürünlerinin Serbest Silika İçeriğinin Tespiti 

4

Bor Tesis Atık Sularından Deşarj Edilebilecek Nitelikte Su Eldesi

5

Emet Kolemanit Cevherinde Demir Giderimi

6

Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopi (LIBS) Teknolojisi ile Bor Cevherlerinin Online Analiz Sisteminin Tasarlanıp Gerçekleştirilmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Protokolü 

Sağlık alanında kullanılan malzemelerde Borlu ürün, malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine, üretilmesine ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve diğer çalışmaların geliştirilmesine yönelik olarak 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile bir Ar-Ge işbirliği başlatılmıştır. İşbirliği kapsamında proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü