İşbirlikleri Yönetimi

 

BOREN; Bor ile nasıl katma değer oluşturabiliriz? ve Bor sektörünün gelişimine nasıl katkı sağlayabiliriz? soruları etrafında işbirliğini kalıcı sistematik ve sonuç odaklı olarak geliştirmektedir.
Bor ile ilgili temel Ar-Ge çalışmaları ile ürün ve teknoloji geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, sahip olunan bilgi birikimi, deneyim ve prosesin paylaşılması suretiyle, Enstitümüz ile kamu kurum/kuruluşları işbirliği ve koordinasyonunda projelerin desteklenmesi ve yürütülmesi hedeflenmektedir.

BOREN-TÜBİTAK İŞBİRLİĞİ

Bu kapsamda, ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi için yeni bor ürünleri, daha ekonomik üretim teknolojileri ile yeni ve yaygın kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik belirgin ticarileşme potansiyeli olan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla, Enstitümüz ile TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

2012 yılında imzalanan protokol çerçevesinde, bora dayalı teknoloji geliştirmeye yönelik ortak çağrı yapılmış ve ilk yıl çağrısı kapsamında, ilk aşamada sunulan 104 adet projenin değerlendirmesi sonucu 9 adet projeye destek sağlanmıştır. Bu projeler 2015 yılında tamamlanmıştır (Tablo 1). İkinci yıl çağrısı kapsamında 74 adet proje başvurusu yapılmış olup, 7 adet projeye destek sağlanmıştır (Tablo 2). 2014 yılında düzenlenen üçüncü çağrı kapsamında 70 adet proje başvurusu yapılmış ve bu projelerden 3 adedi desteklenmiştir (Tablo 3).

2014 yılında sona eren protokolün ilgili hükümleri gereği 2015 yılında yapılan Ek Protokol ile 2015-2017 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde de düzenlenecek ortak çağrılar kapsamında, aynı çerçevede Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 2015 yılında düzenlenen dördüncü çağrı kapsamında 75 adet proje başvurusu yapılmış olup, 3 adet proje için destek kararı alınmıştır (Tablo 4).  

1003 BOR projelerinde TÜBİTAK-BOREN işbirliğinin devam etmesi amacıyla Enstitümüz  ve TÜBİTAK arasında 01.01.2018 yılında imzalanan protokol ile temel bor araştırmaları için 2018-2020 dönemini kapsayan işbirliği süreci başlatılmıştır. 

Bu itibarla; 2018 yılında çıkılan çağrı kapsamında 58 adet proje başvurusu yapılmış olup, 22 adet projenin 2. Aşamaya geçmesi uygun bulunmuştur. 2. aşamaya geçen projelerden 16 adedi panele katılım  için uygun bulunmuş olup değerlendirme süreci devam etmektedir.
 

Tablo 1. BOREN-TÜBİTAK 2012 Ortak Çağrısı Kapsamında Desteklenerek Tamamlanan Projeler.

PROJE ADI

YÜRÜTEN KURULUŞ

Alev Geciktirici Borlu Selülozik Çadır

Gazi Üniversitesi

Bor Esaslı Alev Geciktirici Bileşiklerin Poliüretan Malzemelerde Kullanımı

Tekpol Teknik Poliüretan San. Tic. A.Ş.

Çeşitli Uygulama Alanlarına Yönelik Refrakter Metal Borürlerin Üç Farklı Üretim Tekniği Kullanılarak Katı, Sıvı ve Gaz Hammaddelerden Sentezlenmesi Sinterlenmesi, Karakterizasyonu, Yöntem ve Ürünlerin Karşılaştırılması

İstanbul Teknik Üniversitesi

Elektrikli Araçlar İçin Kimyasal Hidritler ile Yüksek Kinetikli Hidrojen Gazı Elde Eden Kartuj Sistemi Üretilmesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bor Nitrür Nanotüplerin Yeni Yöntemlerle Sentezlenmesi, İşlevselleştirilmesi ve Yeni Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi

Yeditepe Üniversitesi

Bor Nitrür (BN) ve Bor-Katkılı III-Nitrür [B(AlGaIn)-N] İnce Film Kaplamalarının Düşük Sıcaklıklarda Plazma-Katkılı Atomik Katman Kaplama Tekniği ile Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektronik/Opto-Elektronik Aygıt Uygulamaları

Bilkent Üniversitesi UNAM Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

Bor Katkılı Yeni Teknoloji Na-Ion Pillerin Tasarlanması ve Performanslarının İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Polimer-Bor Nitrür (BN) Kompozit Membranlar Hazırlanarak Termal, Elektriksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Fatih Üniversitesi

Bor Nitrür ve Hidroksiapatitin Kemik Kırık İyileşmesinde Rolü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Tablo 2.  BOREN-TÜBİTAK 2013 Ortak Çağrısı Sonucu 2014 Yılında Başlatılan Projeler

PROJE ADI

YÜRÜTEN KURULUŞ

Bor ve Nano-Bor Katkılı Hidroprossesing Katalizörlerin Geliştirilmesi

TÜPRAŞ

Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesans Özelliklerinin ve Metal Yüzeyleri Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi

ODTÜ

Çeşitli B4CMetal Kompozitlerinin Tek Kademeli Spark Plazma Sinterleme Yöntemi ile Balistik ve Nükleer Amaçlı Kullanıma Yönelik Eldesinin Optimizasyonu

İTÜ

Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle B4C Esaslı Kumlama Nozullerinin Üretimi ve Aşınma Özelliklerinin Geliştirilmesi

Marmara Üniversitesi

Bor Temelli Polimerik Yapıların Üretilmesi ve Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Radar Soğurucu Malzemelerin Bor Kullanılarak Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

TÜBİTAK UME

Zırh Malzemesi Olarak Borür/Metal Tabakalı Kompozitlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Tablo 3. BOREN-TÜBİTAK 2014 Ortak Çağrısı Sonucu 2015 Yılında Başlatılan Projeler

PROJE ADI

YÜRÜTEN KURULUŞ

Bazı Yeni Katyonik Bor İçeren İyonik Sıvıların Sentezi ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi

Düzce Üniversitesi

Yerli Kaynaklardan Nano Boyutlu B4C Sentezi ve Yerinde İndirgeme Yöntemiyle CaB6 Sentezi

Osmangazi Üniversitesi

Yüksek Kapasitede Hidrojen ve Metan Depolanması için Bor Esaslı Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi

Abdullah Gül Üniversitesi

 

Tablo 4. BOREN-TÜBİTAK 2015 Ortak Çağrısı Sonucu 2016 Yılında Başlatılan Projeler

PROJE ADI

TEN KURULUŞ

Laboratuar Şartlarında Üretilen Membran ve Membran Elektrot Üniteleri Kullanılarak Tasarlanan Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pilinde İşletim Parametrelerinin Verim Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi

Gıda Analizlerine Yönelik Ulusal Bor Türevli Kolon Dolgu Maddesinin Kromatografik Çalışmalar İçin Geliştirilmesi

TÜBİTAK-MAM

c-BN Esaslı BN İnce Film Kaplama Geliştirilmesi: Yapısal-Mekanik-Tribolojik Özelliklerin Araştırılması

Atatürk Üniversitesi

 

BOREN-ETİ MADEN İŞBİRLİĞİ

Eti Maden’in ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Bor alanında iki kurum arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak yapılan ortak çalışmalar kapsamında:

1.    Bor Atıklarından Lityum Kazanımı ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi
2.    Bor Türevlerinin Kullanımı ile Düşük Sıcaklıkta Sinterlenen Karo Bünyelerin Geliştirilmesi ve Kuru Öğütme/Granülasyon Sisteminde Üretilmesi
3.    Bor Ürünlerinin Serbest Silika İçeriğinin Tespiti 
4.    Bor Tesis Atık Sularından Deşarj Edilebilecek Nitelikte Su Eldesi
5.    Emet Kolemanit Cevherinde Demir Giderimi
6.    Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopi (LIBS) Teknolojisi ile Bor Cevherlerinin Online Analiz Sisteminin Tasarlanıp Gerçekleştirilmesi
konulu proje çalışmaları yürütülmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü