YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

BOREN Ar-Ge Merkezi

 

Bor ile ilgili temel Ar-Ge çalışmaları yapmak, temel Araştırmaları yapılmış belirli konularda pilot ölçekli çalışmalar yürütmek üzere Enstitü bünyesinde Ar-Ge Merkezi oluşturulmuştur. Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici, bor konusunda araştırmaların sürekliliğini sağlayabilecek ilgili test ve analizlerin yapılabildiği, bilgi üreten, yetkin bir altyapı ile yetişmiş personel potansiyeline haiz bir laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2015 yılında başlatılan “BOREN Ar-Ge Merkezi Laboratuvarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında ihtiyaç duyulan cihazların tedarik edilmesi ve süreli personelin istihdam edilmesi suretiyle çalışmalar devam etmektedir. Merkezin geliştirilmesiyle birlikte, Enstitümüz projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan test ve analizlerin yanı sıra bor ile ilgili sektörler tarafından talep edilen analizler/testler de gerçekleştirilmektedir.

Merkezde aşağıda başlıkları verilen projeler yürütülmektedir. 

Ar-Ge Merkezinde Yürütülen Projeler

1

Bor Atıklarından Lityum Kazanımı ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi

2

Farklı Bor Kaynakları Kullanılarak Ultrasonik Yöntem İle Baryum Metaborat Üretimi İçin Pilot Tesis Kurulması

3

Bazı Metal Floroboratların Sentezi ve Alev Geciktirici Etkilerinin Belirlenmesi

4

Bor Katkılı Emprenye Kimyasalı Geliştirilmesi ve Uygulanması

5

Fe, Ni, Co, Cr, Cu Esaslı Bor Katkılı Yüksek Entropi Alaşımlarının Ark Ergitme İle Üretimi ve Karakterizasyonu

6

Ultrasonik Yöntem İle 30 Mikron Altı Çinko Borat Üretimi

7

Bor Katkılı Karbon Nanodot Sentezi, Karakterizasyonu ve Hücre Uygulamaları (Bkkn-Faz1)

8

Koordinasyonu Zayıf Karboran Anyonlarının (CB11H12-,CB11Me12-) Sentezi ve Karbokatyonların Eldesinde İncelenmesi, Boran Anyonlarının Sentezi (B11H14- ve B10H14) ve Orto-, Meta-, Para-C2B10H12 Sentezlerinin Denenmesi

9

Enerji-Odaklı Uygulamalar için Nano-Mangan Oksiborat Sentezinin Geliştirilmesi

10

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler ile Bor İçeren Poliol Sentezi

11

Hafif ve Yalıtkan Şekil Verilmiş Borlu Pomza Malzeme Üretimi

12

Bor ve Yağ Asidi Tabanlı Poliüretan Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi

13

Amonyak Boran Sentezi ve Dehidrojenasyonu

14

Bor Bileşikleri Kullanılarak Çadır Kumaşlarına Alev Geciktirici ve Su  Geçirmezlik Özelliklerinin Kazandırılması

15

Kürleme Yöntemi ile Yapı Malzemelerinde Borun Kullanılabilirliğinin Araştırılması

16

Fiber Takviyeli Termoset ve Termoplastik Polimerik Kompozitlerde (Frpc) Fiber/Matriks Arayüzey Özelliklerinin İyileştirilmesi için Bor Nano ve Mikro Parçacık Yapıların Kullanılması

17

Türevlendirilmiş Borazin Tabanlı Polimerlerden Bor Nitrür Elyaf Eldesi

18

Bor Karbür Katkılı Toz Karışımının Çeliklerin Bor Kaplanmasında Kullanılması ve Karakterizasyonu

19

Sert Krom Kaplamaya Alternatif Ni-B Nanokompozit Kaplamaların Geliştirilmesi ve Uygulaması

20

Ultra Sert Bor Nitrür Kaplamaların Geliştirilmesi ve İncelenmesi

21

Bor İçerikli Sentez Moleküllerin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi

22

Bor Katkılı Hidroksiapatit ve Trikalsiyum Fosfatın Aljinat/Jelatin Karışımı ile Beraber Titanyum Alaşımı Üzerine Kaplanması: Mikroyapı, Mekanik, İn Vitro ve İn Vivo Özelliklerinin İncelenmesi

23

Yeni Nesil Moleküler Teranostik Ajanlar için Jenerik Bir Platform: Tasarım ve Sentez

24

Bor İçeren Konjuge Polimerlerin Elektrokromik ve Organik Işık Yayan Diyot Uygulamaları

25

PVD Kaplama Sistemleri ile Borlu Sert Kaplamaların Geliştirilmesi

26

BOREN Biyoteknoloji Laboratuvarının Kurulması ve Geliştirilmesi

BOREN Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı

Ülkemizde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine katkı sağlayacak Bor’a dayalı hidrojen enerjisi ile diğer hidrojen enerjisi teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi ile geliştirilen teknolojinin sahada uygulanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla; 20.11.2018 tarih ve 2786 sayılı Bakan Oluruna istinaden Enstitümüz ile Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) arasında 03.12.2018 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Protokol ile mülga Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) bünyesinde iken EİGM’ye devredilmiş olan Enstitümüz kampüs alanı içerisinde bulunan Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı (HTL), tüm hakları ile birlikte Enstitümüze tahsis ve devir edilmiştir.  Söz konusu laboratuvar kapsamında “Borlu Hidrojen Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve BOREN Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarında Kullanımı” konulu proje çalışmalarının yanı sıra hidrojen ve yakıt pilleri konularında üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektörden gelen test ve analiz taleplerinin karşılanmasına yönelik hizmetler sunulmaktadır.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü