Bor Üretimi

 

Dünya bor üretim kapasitesinin 2014 yılında 5,6 milyon ton (2,6 milyon ton B2O3) olduğu tahmin edilmektedir. Kurulu kapasitelerin bölgelere göre dağılımı aşağıda verilmektedir.

 Dünya Bor Kurulu Kapasitelerin Bölgelere Göre Dağılımı (2014)
ÜLKELER Kurulu Kapasite  (Bin Ton B2O3)
Avrupa (Türkiye) 1.086
Kuzey Amerika (ABD) 645
Güney Amerika (Arjantin, Şili, Peru, Bolivya) 396
Asya (Rusya, Çin, Hindistan) 460
TOPLAM 2.587


Dünya fiili bor üretimi 2014 yılında yaklaşık 4,6 milyon ton (2,13 milyon ton B2O3) civarında gerçekleşmiştir. Fiili bor üretiminde (B2O3 bazda); Avrupa (Türkiye) %47,2 pay ile birinci sırada yer alırken, bunu Kuzey Amerika (ABD) %26, Güney Amerika (Arjantin, Şili, Peru, Bolivya) %13,4 ve Asya (Rusya, Çin, Hindistan) %13,2 payla takip etmiştir.

Dünya Bor Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı (2014)

 

Ülkemizde bor madeni üretim faaliyetleri Balıkesir (Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet) ve Eskişehir (Kırka)’daki sahalarda yürütülmektedir. Eti Maden’in bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün kurulu kapasiteleri ürün bazında aşağıda verilmektedir.

Ülkemizde Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Kurulu Kapasiteleri (2014)
ÜRÜNLER Kurulu Kapasite  (Bin Ton /Yıl)
Boraks Pentahidrat (Kırka) 840
Öğütülmüş Kolemanit (Bigadiç) 700
Borik Asit (Emet) 290
Borik Asit (Bandırma) 95
Boraks Dekahidrat (Kırka) 80
Sodyum Perborat (Bandırma)  35 
Boraks Dekahidrat (Bandırma) 15 
Zirai Bor (Bandırma)
Camsı Bor Oksit (Bandırma)
Kalsine Tintal (Kırka)
Susuz Boraks
Bor Asit (Bandırma)
TOPLAM 2.181 


Türkiye’de üretilen bor madeninin yaklaşık %95’i bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünlerin üretiminde kullanılmakta, üretilen bor kimyasalları ve eş değeri ürünler yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunulmaktadır. 2004 yılında 715 bin ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi gerçekleştirilebilirken; 2014 yılına geldiğimizde hem kurulu kapasite miktarının artırılması, hem de kapasite kullanım oranının %85-100 seviyelerine ulaştırılması ile 1,95 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi gerçekleştirilmiştir. Yatırım faaliyetleri kapsamında, 2004 yılından itibaren bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün kapasitelerinde artış sağlayacak yeni yatırımlar ile tevsii yatırımlarına ağırlık verilmiş, 2014 yılında bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2.181 milyon tona yükselmiştir. Üretim ve kurulu kapasitenin 2004-2014 yılları arasındaki fiili değerleri aşağıda verilmektedir.

Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Kurulu Kapasite ve Üretimleri
YILLAR Kurulu Kapasite  (Bin Ton) Üretim (Bin Ton)
2004 730 715 

2005

831 923 
2006 831 1.021 
2007 1.100 1.102 
2008  1.272 1.312 
2009 1.277 1.002 
2010 1.365 1.400 
2011 1.725  1.780 
2012 2.125 1.788 
2013 2.131 1.800 
2014 2.181 1.950 

Kaynaklar:
1- Faaliyet Raporu, Eti-Maden,2014
2- Stratejik Plan, Eti-Maden,2015-2019

 
 
 
 
 
 
1

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü