YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

ODTÜ MERLAB ile İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır.

 

Orta Doğu teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarı (ODTÜ MERLAB) ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN ) arasında, tarafların sundukları analiz ve test hizmetlerinden karşılıklı olarak yararlanmaları ile BOREN tarafından tedarik edilecek analiz/test cihazlarına ilişkin uzmanlık desteği ve BOREN Ar-Ge Merkezi Laboratuvarlarında mevcut ve tedarik edilecek analiz/test cihazlarını kullanacak personele eğitim desteği sağlanması amacıyla 13 Mayıs 2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu protokol de özet olarak; 

•         Tarafların talep ettikleri analiz/test hizmetlerinin icrası sırasında ilgili personellerini gözlemci olarak bulundurabileceği,
•         Taraflar, güncel analiz ücreti dikkate alarak, bu normal analiz ücretine yüzde %50 indirim uygulayacağı,
•         BOREN’in talebi halinde, BOREN’in tedarik edeceği yeni analiz/test cihazlarına ilişkin olarak, teknik şartname hazırlanması sürecinde ODTÜ MERLAB tarafından teknik şartnameye ücretsiz olarak görüş bildirme desteğinin sağlanacağı,
•         BOREN’in talebi halinde, BOREN’in tedarik edeceği yeni analiz/test cihazlarını kullanacak personele, ODTÜ MERLAB tarafından sağlanan  eğitimin  ücretine  yüzde %20 indirim uygulanacağı,

hususları belirtilmiştir. 

Tarih: 21/5/2019

 

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü