YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

LIBS Teknolojisi ile Online Analiz

 

Ülkemizin sahip olduğu en önemli yer altı kaynaklarından biri olan bor madenin; çıkarıldığı maden sahalarında, cevher zenginleştirme tesislerinde ve yeni ürünlerin üretildiği birimlerde yerinde/anında analizlerinin gerçekleştirilmesi, proses akışlarının hızlandırılması ve daha ekonomik üretim değerlerinin elde edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 
Bu bağlamda; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ve  Enstitümüz desteğiyle bor madeni üretim sahalarında kullanılmak üzere Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopi (LIBS) teknolojisi kullanılarak istenilen parametreleri saniyede bir analiz edebilecek ve analiz sonuçlarını online olarak kayıt altına alan ve karar vericilere en kısa sürede ulaştıracak LIBS cihazının geliştirilmesi amacıyla Prof. Dr. Arif DEMİR, BEAM Ar-Ge firması tarafından yürütülen “Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopisi (LIBS) Teknolojisi ile Bor Cevherlerinin Online Analiz Sisteminin Tasarlanıp Gerçekleştirilmesi” başlıklı proje tamamlanmıştır. 
Proje kapsamında LIBS teknolojisi ile online analiz yapabilen prototip bir cihaz geliştirilmiş olup, söz konusu cihaz BOREN Laboratuvarına kurulmuştur. Sisteme ilişkin patent başvurusu yapılmıştır.  
LIBS Teknoloji ile; nadir toprak elementleri, metaller, yarı iletkenler, camlar, biyolojik dokular, plastikler, topraklar, bitkiler, ince boya kaplama ve elektronik malzemeleri içeren çok çeşitli örnek matrisler üzerinde ölçüm yapılabilmektedir. 
LIBS analiz tekniği, diğer element analiz tekniklerine kıyasla; 

•    Malzeme yüzeyi hazırlama gereksinimi olmadan ölçüm fırsatı,
•    1 saniyeden daha kısa sürede noktasal analiz olanağı,
•    H, Be, Li, B, C, N, O, Na ve Mg gibi hafif elementler dahil olmak üzere çok sayıda elementin eş zamanlı analiz imkanı,
•    Malzeme yüzeyinin hızlı taranması ve derinlik profilini içeren çok yönlü analiz olanağı 

gibi birçok avantaja sahiptir
 

Tarih: 26/12/2019

 

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü