YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Süreli Personel (Araştırmacı) Alım İlanı

 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanlığından:

SP-2019/2 BOREN SÜRELİ PERSONEL (ARAŞTIRMACI) İSTİHDAMI İLANI

Son Başvuru Tarihi ve Saat: 06.12.2019 Cuma 17:00

Enstitümüz Ar-Ge Merkezi (Ankara) bünyesinde aşağıda belirtilen başvuru alanlarında yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında proje süreleri ile sınırlı olarak istihdam edilmek üzere Süreli Personele (Araştırmacı) ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmacılar, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687. maddesinin 2. fıkrasına göre belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak olup, sözleşme ücretleri araştırmacının eğitim düzeyi ve deneyimi baz alınarak Enstitümüzce tespit edilecektir.

Kod

Başvuru Alanları

İstihdam Edilecek Araştırmacı Sayısı

A1

Organik ve Polimer Sentezi ve Uygulamaları

4

A2

Enerji Depolama Teknolojileri ve Süperiletkenlerin Geliştirilmesi

3

A3

Tuz ve Tuz Kristallendirme Teknolojileri

3

A4

Kompozit Malzeme Teknolojileri

3

A5

PVD/CVD Yöntemleri ile Kaplama Teknolojileri

2

A6

İleri Seramik Toz Sentezi ve Sinter Teknolojileri

2

A7

Antifouling Boya Üretimi ve Uygulaması

1

A8

Tek Kristal Büyütme Teknolojileri

1

A9

Biyomalzeme Teknolojileri

1

A10

Cam, Cam Elyafı, Cam Kompozit Teknolojileri

1

TOPLAM

21

Başvuru Şartları:
1)    Başvuru yapılan alanda yeterli bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olmak.
2)    Başvuru yapılan alanla ilgili en az iki yıl deneyime sahip olmak ve/veya proje/tez çalışması yapmış veya yürütmüş olmak.
3)    Yükseköğretim kurumlarının; Mühendislik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Eczacılık bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
4)    ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) puanı da kabul edilecektir).

Özel Koşullar:
1)    Çalışma konularıyla ilgili çalışma düzeneği ve test sistemlerini kurabilmek, güncel çalışmaları takip edebilmek. 
2)    Farklı konularda aynı anda çalışma motivasyonuna sahip olmak. 
3)    Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
4)    Esnek çalışma koşullarına uyum gösterebilmek.
5)    Seyahat engeli bulunmamak.
6)    Öğrenmeye hevesli ve takım çalışmasına yatkın olmak.
7)    Ofis ve işletim sistemi programlarına hâkim olmak.
8)    Tasarım, proses geliştirme, prototip üretimi, test ve karakterizasyon çalışmalarını yapabilmek (tercihen).

Başvurular, Enstitümüz www.boren.gov.tr internet sitesinden “Başvuru Formu” doldurularak “Özgeçmiş (CV)” eklenmek suretiyle yapılacaktır. Bir aday yalnız bir alan için başvuru yapabilecektir. Başvurusu uygun değerlendirilenler, son başvuru tarihi beklenmeksizin ve en geç 10/01/2020 tarihine kadar görüşmeye davet edilecektir. Bu nedenle, erken başvuru yapılması tavsiye edilmektedir. Adaylara, başvuru sonuçları hakkında ayrıca bir ilan veya bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru Formu için Tıklayınız.

Tarih: 27/9/2019

 

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü