YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Cihaz Alımı İlanı - (İKN: 2019/412379)

 

İdaremizce 1 Adet “Kompozit Kürleme Otoklav Sistemi Cihazı”  Mal Alımı işi (İKN: 2019/412379) “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”a göre açık ihale usulü ile 10 Eylül 2019 Salı Günü Saat:10:30’da ihale edilecektir.

 

 

 

Tarih: 29/8/2019

 

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü