YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Cihaz Alım İlanı (İKN: 2019/502011)

 

İdaremizce 1 Adet “Kompozit Kürleme Otoklav Sistemi Cihazı”  Mal Alımı işi (İKN: 2019/502011) “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”a göre açık ihale usulü ile 18 Ekim 2019 Cuma Saat:10:00’da ihale edilecektir.

Tarih: 12/10/2019

 

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü