YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Cihaz Alım İlanı - (ICP-OES).(2019-373120)

 

İdaremizce 1 Adet “İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) Cihazı” Mal Alımı işi (İKN:2019/373120); “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”a göre açık ihale usulü ile 26 Ağustos 2019 Pazartesi Günü Saat:10:30’da ihale edilecektir.

 

Tarih: 0/0/0

 

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü