YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Ar-ge Projeleri Kapsamında Süreli Personel Alınacaktır

 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanlığından:

SP-2019/1 BOREN SÜRELİ PERSONEL (ARAŞTIRMACI) İLANI

Son Başvuru Tarihi: 01.07.2019

Enstitümüz Ar-Ge Merkezi bünyesinde aşağıda belirtilen başvuru alanlarında yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında proje süreleri ile sınırlı olarak Süreli Personele (Araştırmacıya) ihtiyaç duyulmaktadır. Çalıştırılacak personel,  15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687. maddesinin 2. fıkrasına göre belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak olup, sözleşme ücretleri araştırmacının eğitim düzeyi ve deneyimi baz alınarak Enstitümüzce tespit edilecektir.

Kod

Başvuru Alanları

Çalıştırılacak Araştırmacı Sayısı

A1

Borlu Kaplama ve Kompozit Malzeme Teknolojileri

4

A2

Organobor ve Borlu Polimerlerin Sentezi ve Uygulamaları

4

A3

Borlu Enerji Depolama Teknolojileri ve Süperiletkenlerin Geliştirilmesi

3

A4

Borlu İleri Seramik Toz Sentezi ve Sinter Teknolojileri

2

A5

Borlu Antifouling Boya Üretimi ve Uygulaması

1

A6

Borlu Tuz Kristallendirme Teknolojileri

1

A7

Borlu Tek Kristal Büyütme Teknolojileri

1

A8

Borlu Biyomalzeme Teknolojileri

1

 

TOPLAM

17

Araştırmacılar, proje süresiyle sınırlı Süreli Personel olarak çalıştırılacaktır. Araştırma yeri Ankara’da bulunan BOREN Ar-Ge laboratuvarlarıdır. 

Başvuru Şartları:
1)    Başvuru yapılan alanda yeterli bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olmak.
2)    Başvuru yapılan alanla ilgili en az iki yıl deneyim sahip olmak ve/veya proje/tez çalışması yapmış veya yürütmüş olmak. 
3)    Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji ve eczacılık bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
4)    ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

Özel Koşullar:
1)    Çalışma konularıyla ilgili çalışma düzeneği ve test sistemlerini kurabilmek, güncel çalışmaları takip edebilmek. 
2)    Farklı konularda aynı anda çalışma motivasyonuna sahip olmak. 
3)    Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
4)    Esnek çalışma koşullarına uyum gösterebilmek.
5)    Seyahat engeli bulunmamak.
6)    Öğrenmeye hevesli ve takım çalışmasına yatkın olmak.
7)    Ofis ve işletim sistemi programlarına hâkim olmak.
8)    Tasarım, proses geliştirme, prototip üretimi, test ve karakterizasyon çalışmalarını yapabilmek (tercihen).

Başvurular, Enstitümüz internet sitesinden yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyenler ön başvuru yaptıktan sonra açılacak olan “Başvuru Formu” linkinden indirdikleri Formu doldurarak imzalayacak, sonrasında taranmış “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş (CV)” leri ile birlikte “Belge Yükle” alanından tarafımıza göndereceklerdir.  Bir aday yalnız bir alan için başvuru yapabilecektir. 

Başvuru Formu için Tıklayınız.

Başvurusu uygun değerlendirilenler 31.07.2019 tarihine kadar görüşmeye davet edilecektir. Ayrıca bir ilan veya bildirim yapılmayacaktır.
 

Tarih: 29/5/2019

 

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü