1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Projelerinizi destekliyoruz!

  BOREN Tarafından Alınan / Başvurulan Patentler

  Sıra Patent Başlığı Aşama Başvuru Tarihi Başvuru No Patent No
  1 3.5 Mol Kristal Sulu Çinko Borat Üretimi İncelemeli Patent 28.04.2006 2006/02072 TR 2006 02072 B
  2 Sodyum Pentaborat ve Üretim Yöntemi İncelemeli Patent 12.09.2006 2006/04991 TR 2006 04991 B
  3 Termolüminesans Özellik Gösteren Metal Katkılı Lityum Tiriborat (LiB3O5) Üretim Yöntemi İncelemeli Patent 19.10.2006 2006/05875 TR 2006 05875 B
  4 Kolemanit Katkılı Portland Çimentosu ve Üretim Yöntemi İncelemesiz Patent 29.12.2006 2006/07669 TR 2006 07669 B
  5 Termolüminesans Özellik Gösteren Metal Katkılı Lityum Tiriborat (LiB3O5) Üretim Yöntemi İncelemeli Patent 26.03.2007 2007/01944 TR 2007 01944 B
  6 Aleve ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Boya ve Üretim Yöntemi İncelemeli Patent 12.04.2007 2007/02470 TR 2007 02470 B
  7 Trimetil Borat Üretim Prosesi İncelemeli Patent 05.02.2008 2008/00722 TR 2008 00722 B
  8 Pet Bazlı Kompozit Yapı Malzemesi ve Üretim Yöntemi İncelemesiz Patent 11.06.2008 2008/04252 TR 2008 04252 B
  9 Bor Mineralinin Kemik Hücreleri Üzerinde Etkileri İncelemesiz Patent 22.05.2009 2009/03983 TR 2009 03983 B
  10 Hidrojel–Metal Kompozitlerinin Hazırlanması İncelemeli Patent 16.09.2010 2010/07612 TR 2010 07612 B
  11 Organik Bor Ürünü ve Üretim Metodu İncelemesiz Patent 30.12.2011 2011/13329 TR 2011 13329 B
  12 Bir Bor Katkılı Perlit Tuğla ve Üretim Yöntemi İncelemeli Patent 02.05.2011 2011/04274 TR 2011 04274 B
  13 Hidrojel-Metal Kompozit Üretim Yöntemi İncelemesiz Patent 15.09.2011 PCT/IB2011/054033 TR 2013 03162 B
  14 Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi İçin Tasarlanmış Bir Reaktör ve Bu Reaktör İle Elementer Bor ve İleri Seramik Tozlarının Üretim Yöntemi İncelemeli Patent 27.11.2012 2012/13720 TR 2012 13720 B
  15 Bir Biyoyakıt Üretim Yöntemi İncelemeli Patent 02.03.2012 2012/02387 TR 2012 02387 B
  16 Bir Borlama Yöntemi İncelemeli Patent 14.06.2013 2013/07208  TR 2013 07208 B
  17 Kanser Tedavisinde Kullanılan Bir Bor-Glikoz Kompleksi ve Üretim Yöntemi İncelemeli Patent 10.04.2013 2013/04330 TR 2013 04330 B
  18 Müzik Aletlerinin Yapımında Kullanılan Bir Yapıştırıcı Ve Üretim Yöntemi  İncelemesiz Patent 04.06.2013  2013/06692  TR 2013 06692 B
  19 Bir Polimer Elektrolit ve Üretim Yöntemi  İncelemeli Patent 30.05.2013  2013/06486 TR 2013 06486 B
  20 Kızılötesi Hiperspektroskopik Analiz Tabanlı Pozitif Ayrıştırma İşlevine Sahip Bor Cevheri Zenginleştirme Makinesi  İncelemesiz Patent 06.06.2013 2013/06844 TR 2013 06844 B
  21 A Method for the Production of Sulfate or Sulfonate Esters EPO Başvuru 24.11.2011 2011/11635  
  22 A Reactor Designed For Chemical Vapor Deposition Method and Method of Producing Elemental Boron And Advanced Ceramic Powders with This Reactor EPO Başvuru 27.11.2013 2012/13720  
  23 Nanotüp Yapısındaki Hekzagonal Bor Nitrür Üretim Yöntemi TPE Başvuru 07.02.2014 2014/01434  
  24 Bazı Lösemi Hücre Hatlarında 4-Dihidroksiboril-DL-Fenilalanin Türevi olan molekülün Antikanserojenik Etkilerinin Araştırılması TPE Başvuru 04.11.2014 2014/12953  
  25 Kimyasal Hibritlerden Hidrojen Gazı Üreten Hollow Fiberli Kartuş Sistemi TPE Başvuru 28.11.2014 2014/14378  
  26 A Compound with Anti-carcinogenic Effect
  and a Method for Production of This Compound
  EPO Başvuru 02.11.2015 2014/12953  
  27 A Cartridge Structure Designed For Generation of Hydrogen Gas PCT Başvuru 26.11.2015 PCT/IB2015/059137  
  28 Bor Bileşikleri İçeren Taş Yünü Üretim Yöntemi TPE Başvuru 07.12.2015 2015/15509  
  29 Dozimetrik Özellik Gösteren Mangan (Mn) ve Neodimyum (Nd) Katkılı Magnezyum Borat (MgB4O7) Üretimi TPE Başvuru 03.12.2015 2015/15339  
  30 Amonyum Floroborat Üretim Yöntemi TPE Başvuru 18.02.2016 2016/02075  
  31 Bor Katkılı Metal Esaslı Elektromanyetik Dalga Soğurucu Pigment TPE Başvuru 29.02.2016 2016/02590  
  32 Bir Biyomimetik Yapıştırıcı Malzemesi Üretim Yöntemi TPE Başvuru 14.06.2016 2016/08093  
  33 Bor ve Çeşitli Mineral Katkılı Lignoselülozik Çay Artıklarından Yanmaya Karşı Dirençli Poliüretan Tipi Köpük ve Bunun Üretim Yöntem TPE Başvuru 02.08.2016 2016/10794