1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Projelerinizi destekliyoruz!

  Enstitünün Proje Önerilerinden Beklentileri

  Proje önerileri;

  1. Bor kullanımına dayalı olarak geliştirilen bir malzeme, proses ve teknolojinin endüstriyel uygulamasını amaçlamalıdır.
  2. Kısa vadede yoğun bor kullanımını amaçlamalıdır.
  3. Bor kullanımına dayalı malzeme ve teknoloji geliştirmeyi amaçlamalıdır.
  4. Bor kullanarak Mevcut bir ürüne üstün özellik/özellikler kazandırmayı amaçlamalıdır.
  5. Bor kullanarak endüstriyel bir soruna çözüm üretmeyi amaçlamalıdır.
  6. Uzun vadede yaygın bor kullanımını sağlayacak temel araştırma, malzeme ve teknoloji geliştirmeyi amaçlamalıdır.
  7. Bor ve bor kimyasallarının insan, çevre ve diğer canlılara etkilerini belirlemeyi amaçlamalıdır.

  Proje Önerileri Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Proje önerileri, 4 adet basılı kopya ve 1 adet elektronik kopya (öneri formunda geniş açıklamalar mevcuttur) olarak gönderilmelidir.
  2. Proje önerisinin değerlendirmeye alınabilmesi için tabloların altında bulunan “Öneri Formu” ve eklerinin eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
  3. Araştırmacılarımızın, öneri formu ve eklerini dikkatlice okunduktan sonra proje önerisi hazırlıklarına başlaması önerilir.