1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Zirveye giden yolda yalnız değilsiniz!

  Kimler Başvurabilir?

  Enstitümüzün görevleri ve hedefleri doğrultusunda belirlenecek öncelikli alanlarda, ihtiyaç duyulan insan kaynakları gelişimini desteklemek üzere uygulanacak burs programı ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Burs Programı Yönergesi” (Yönerge için tıklayınız) Yönetim Kurulumuzun 16.09.2011 tarihli ve 2011/5 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

  Enstitümüz tarafından;
  • Desteklenen projeler kapsamında görev yapan, proje alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan veya doktora sonrası araştırmacı olan proje personeline burs verilmesi öngörülmüştür
  • Bursiyer ihtiyacının proje teklifinde belirtilmesi esastır.
  • Burs başvurusu, proje yürütücüsü tarafından projenin devamı boyunca ve en geç projenin tamamlanmasından 6 ay önce yapılabilir. Bir proje kapsamında yalnız bir adet burs başvurusu yapılabilir.

  2013 yılı için proje kapsamında verilecek aylık burs miktarı;

  • Yüksek lisans öğrencileri için 1.600,00 TL
  • Doktora öğrencileri için 1.900,00 TL,
  • Doktora sonrası araştırmacılar için 2.350,00 TL’dir.