1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Bor ile temiz bir geleceğe...

  Standartlar

  TS 1284 Sanayide Kullanılan Potasyum Klorür - Sodyum Tetrafenilborat Volumetrik Metodu ile Potasyum Miktarı Tayini
  TS 1316 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar Çinko Dibenzil Ditiyokarbamat Fotometrik Metodu ile Bakır Miktarı Tayini
  TS 1317 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Borat - Volumetrik Metotla Sodyum Oksit Ve Bor Oksit Miktarı Tayini
  TS 1318 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Borat 9000’de Kızdırma Kaybı Tayini
  TS 1343 Sanayide Kullanılan borik ast, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar - Formaldehit Oksim Fotometrik Metodu ile Mangan Miktarı Tayini
  TS 1437 Tabii Kauçuk Lateksi Konsantresi - Borik Asit Tayini
  TS 1444 Boraks (Disodyum Tetraborat)
  TS 1452 Sanayide Kullanılan Potasyum Sülfat - Potasyum Tetrafenilborat Gravimetrik Metodu ile Potasyum Miktarı Tayini
  TS 1453 Sanayide Kullanılan Potasyum Sülfat - Sodyum Tetrafenilborat Volumatrik Metodu ile Potasyum Miktarı Tayini
  TSprEN 1461 Kağıt ve Karton - Gıdalarla Temas Eden - Borat Tayini
  TS 1530 Alüminyum Elde Edilmesinde Kullnılan Alüminyum Oksit Kurkumin Spektrofotometrik Metot ile Bor Miktarı Tayini
  TS EN 1595 Cam - Basınca Dayanıklı Donanım - Borosilikat Cam 3.3’den Yapılan - Tasarım, İmalat ve Deney için Genel Kurallar
  TS EN 1748 - 1 Cam - Yapılarda Kullanılan - Özel Esas Ürünler    Bölüm 1: Borosilikat Camlar
  TS 1809 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit, Disodyum Tetraboratlar ve Ham Sodyum Boratlar Volumetrik Metot ile Kükürt Bileşiklerinin Tayini
  TS 1820 Sanayide Kullanılan Borik asit Volumetrik Metot ile Borik Asit Miktarı Tayini
  TS 1821 Sanayide Kullanılan Disodyum Tetraboratlar - Sodyum Oksit, Bor Oksit ve Kızdırma Kaybı Miktarının Tayini
  TS 1822 Sanayide Kullanılan Hidratlı sodyum Perboratlar - Volumetrik Metot ile Sodyum Oksit, Bor Oksit ve Oksijen Miktarının Tayini
  TS 2073 Sanayide Kullanılan Potasyum Klorür - Potasyum Miktarı Tayini - Potasyum Tetrafenilborat Gravimetrik Metodu
  TS 2074 Sanayide Kullanılan Bor Trioksit - Bor Trioksit Miktarı Tayini Volumetrik Metot
  TS 2081 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam Alüminyum Miktarı tayini - Titrimetrik Metot
  TS 2106 EN10200 Demir Esaslı Malzemelerin Kimyasal Analizi - Çelikte Bor Tayini Spektrofotometrik Metot
  TS 2112 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam Titan Miktarı Tayini - Fotometrik Metot
  TS 2481 Borik Asit
  TS 2525 - 3 EN 10083 - 3 Su Verilmiş ve Menevişlenmiş Çelikler(Islah Çelikleri) - Bölüm 3: Borlu Çeliklerin Teknik Teslim Şartları
  TS 2565 Sanayide Kullanılan Sodyum Perboratlar - Mekanik Eleme ile Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini
  TS 2566 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar Krom Miktarı Tayini Difenilkarbazid Fotometrik Metot
  TS 2567 Sanayide Kullanılan Disodyum Tetraboratlar ve Ham Sodyum Boratlar - SU Miktarı Tayini Gravimetrik Metot
  TS 2568 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar Klorür Miktarı Tayini Merkürimetrik Metot
  TS 2569 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit, Disodyum Tetraboratlar, Sodyum Perboratlar ve Ham Sodyum Boratlar Demir Miktarı Tayini 2,2’ - Bipiridil Fotometrik Metot
  TS 2570 Sanayide Kullanılan Sodyum Perboratlar - Çözünme Hızının Tayini - Kondüktometrik Metot
  TS 2571 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Alkali Ortamda Çözünen Demir Miktarı Tayini - 2.2’ Bipiridil Fotometrik Metot
  TS 2572 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar Alkali - Ortamda Çözünen Alüminyum Miktarı Tayini - EDTA Tirrimetrik metot
  TS 2573 Sanayide Kullanılan Sodyum Perboratlar Yığın Yoğunluğun Tayini
  TS 3079 Soda - Kireç, Fluorlu Opal Ve Borosilikat Camalrında Kızdırma Kaybı Tayini
  TS 3081 Sanayide Kullanılan Sodyum Perboratlar, Tetrahidrat
  TS 3133 Soda - Kireç ve Borosilikat Camlarınada Silisyum Dioksit, ve Baryum Oksit, R2O3, Kalsiyum Oksit ve Magnezyum Oksit Miktarı Tayini için Kimyasal Analiz Metotları
  TS 3399 ISO 3585 Borosilikat Cam 3.3 - Özellikler
  TS 3571 Bor Minerallerinden Numune Alma
  TS 3661 Suyun Analiz Metotları - Bor Miktarı Tayini - Kolorimetrik ve Potansiyometrik Metotları
  TS EN 3922 Havacılık Serisi - Sert Lehimler - Dolgu Metalleri - Nikel Esaslı Alaşım NıB41203 (NiCr7Si5B3) Borlu Folyo
  TS EN 3926 Havacılık Serisi - Nikel Esaslı Alaşım Nl - B 40001 (NiSi5B3) - Sert Lehim için Dolgu Metali - Borlu Folyo
  TS EN 3935 Havacılık Serisi - Nikel Esaslı Alaşım Nl - B 21001 (NiCr15B4) - Sert Lehim için Dolgu Metali - Borlanmış Folyo
  TS EN 3942 Havacılık Serisi - Nikel Esaslı Nl - B 41204 (NiCr13Si4B3) Alaşımı - Sert Lehim için Dolgu Metali - Borlanmış Folyo
  TS 4011 Aşındırıcı Ürünler - Elmas veya Kübik Bor Nitrürün - Tane Büyüklüğü Tayin Metodu
  TS EN 4103 Havacılık Serisi - Nikel Esaslı Alaşım Nl - B 40002 (NiSi4B2) - Sert Lehim için Dolgu Metali - Borlanmış Folyo
  TS ISO 4803 Laboratuvar Cam Malzemeleri - Borosilikat Cam Borular
  TS 5347 Kalsiyum Borosilikat - Pigment Olarak Kullanılan
  TS 5577 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam ve Bazik Ortamda Çözünebilen Kalsiyum ve Magnezyum Tayini - Titrimetrik Metot
  TS 5617 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam Ve Alkali Ortamda Çözünebilen Kalsiyum ve Magnezyum Tayini - Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot
  TS 5724 Ahşap Koruma - Suda Çözünen Emprenye Maddelerinde ve Emprenye Edilmiş Ahşapta Bor, Bakır, Krom ve Arsenik Miktarı Tayini - Volumetrik Metot
  TS 5849 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Alkalide Çözünmeyen Madde Tayini ve Deney Çözeltilerinin Hazırlanması
  TS 5871 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam ve Alkalide Çözünen Silisyum Dioksit Tayini - Molibdosilikat Spektrofotometrik Metot
  TS 6626 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Karbonat Tayini - Gravimetrik Metot
  TS 6794 Gübreler - Potasyum Tayini - Potasyum Tetrafenilborat Gravimetrik Metodu (Referans Metot)
  TS ISO 6849 Fotoğrafçılık - Banyo Atıksuları - Bor Tayini
  TS 7141 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar - Kobalt Muhtevası Tayini - 2 - Nitrozo - 1 - Naftolla Fotometrik Metot
  TS 7521 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit, Disodyum Tetraboratlar ve Ham Sodyum Boratlar - Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Boratlarda Toplam Nikel Tayini ve Ham Sodyum Boratlarda Alkalide Çözünebilen Nikel Tayini - Furil - Dioksimle Fotometrik Metot
  TS 7547 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Alkalide Çözünebilen Bakır ve Mangan Tayini - Çinko Bis (Dibenzilditiyokarbamat) ve Formaldehit Oksitle Fotometrik Metotlar
  TS 7757 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları - Bor Tayini - Karmin ile Spektrofotometrik Metot
  TS 8121 Suyun Analiz Metotları - Bor Tayini - Ekstraksiyondan Sonra Kalorimetrik Metot
  TS 9320 Refrakterler - Magnezit ve Dolomit Esaslı - Bor Tayini - Titrimetrik Metot
  TS 9321 Refrakterler - Magnezit ve Dolomit Esaslı - Bor Tayini Spektrografik Metot
  TS ISO 9390 Su Kalitesi - Borat Tayini - Azometin - H ile Spektrometrik Metot
  TS 9587 ISO 3628 Fotografçılıkta Kullanılan Kimyasal Maddeler - Borik Asit - Granül - Özellikler
  TS ISO 10136 - 6 Cam ve Cam Eşyalar - Özüt Çözeltilerinin Analizi - Bölüm 6: Moleküler Absorpsiyon Spektrometri Yöntemi ile Bor (III) Oksit Tayini
  TS ISO 11436 Nikel ve Nikel Alaşımları - Toplam Bor Muhtevasının Tayini - Kürkümin Kullanılarak Moleküler Absorpsiyon Spektrometrik Metot
  TS 11601 Sodyum Fluoroborat - Elektrolitik Kaplamada Kullanılan
  TS 12736 Sodyum Perborat Monohidrat - Sanayide Kullanılan
  TS EN 13024 - 1 Cam - Yapılarda Kullanılan - Termal Olarak Temperlenmiş Borosilikat Emniyet Camı - Bölüm 1:Tarifler ve Açıklamalar
  TS ISO 13900 Çelik - Bor Muhtevası Tayini - Damıtmadan Sonra Kürkümin Spektrofotometrik Metot
  TS ISO 14237 Yüzeylerin Kimyasal Analizi - İkincil İyon Kütle Spektrometresi - (ISO 14237:2000) Silisyumda Atomik Bor Derişimi Tayini - Üniform Toplanmış Malzemeler