1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Bor ile temiz bir geleceğe...

  Ahşap Ön Korumada (Emprenye) Bor

  Neden Bor Kimyasalı Kullanılmalı?

  • Mikroorganizmaların gelişmesini önler,
  • Ahşabın yanma dayanımını iyileştirir,
  • İnsana, hayvanlara ve çevreye zararı yoktur.

  Türkiye’nin Toplam Endüstriyel Odun Tüketimi ve Kimyasal İhtiyacı

  • Orman Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı istatistiklerine göre toplam endüstriyel odun tüketimi 13 milyon m3'tür.
  • Mantar ve ahşap böceklerine karşı B2O3 bazında etkin doz: 3-5 kg/m3
  • BOREN tarafından üretilen kimyasalın B2O3 oranı: % 58
  • Ahşapta m3 başına bor kimyasalı: 6 kg.
  • Milyon m3 başına gereken kimyasal ise 6.000 ton'dur.


  BOREN’in Çalışmaları?

  • BOREN tarafından üretilen ahşap bor ile emprenye edilen sarı çam ve kayın odunlarıyla yapılan deneylerde yanma süresinin, emprenye edilen sarıçamda emprenye edilmeyene göre % 60 arttığı belirlenmiştir.
  • "BOREN Tarafından Üretilen Emprenye Kimyasalının Ahşap Endüstrisinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Endüstriyel Odunlara Uygulama Şartlarının Belirlenmesi" adlı proje BOREN koordinatörlüğünde başlamış ve ilk aşaması tamamlanmıştır.
  • Ahşap ev yapımı üzerine çalışan özel bir şirket ile ortaklaşa bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada, yapıda kullanılan ladin türü ahşap malzeme enstitümüzce emprenye edilerek şirkete verilmiştir. Emprenye edilen ve edilmeyen ahşaptan imal edilecek tam mefruşatlı iki odanın yangına karşı dayanımları test edilecektir.

  Ahşap Yapıda Bor Kullanımı

  • Ahşap yapılar, özellikle deprem bölgelerinde tercih edilirler ve insan sağlığına en uygun yapılardır.
  • Bu tür yapılara çağdaş bir görünüm kazandırmak ve dış etkenlerden ahşabı korumak üzere ahşap konstrüksiyon içten ve dıştan izole edilerek korumaya alınmaktadır.
  • Duvar, taban ve çatıda kullanılan ahşap, ahşap bor ile ön korumaya alındığında, ahşap yapının yangına karşı güvenliği artmakta ve kuru ahşap mikroorganizmalarına karşı dayanım kazanmaktadır. Bu durum ahşap elemanların bozunmaya maruz kalmadan uzun süre kullanımına imkan sağlamaktadır.