1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Bor ile temiz bir geleceğe...

  Bor Üretimi

  Dünya bor üretim kapasitesinin 2014 yılında 5,6 milyon ton (2,6 milyon ton B2O3) olduğu tahmin edilmektedir. Kurulu kapasitelerin bölgelere göre dağılımı aşağıda verilmektedir.

   Dünya Bor Kurulu Kapasitelerin Bölgelere Göre Dağılımı (2014)
  ÜLKELERKurulu Kapasite  (Bin Ton B2O3)
  Avrupa (Türkiye) 1.086
  Kuzey Amerika (ABD) 645
  Güney Amerika (Arjantin, Şili, Peru, Bolivya) 396
  Asya (Rusya, Çin, Hindistan) 460
  TOPLAM 2.587


  Dünya fiili bor üretimi 2014 yılında yaklaşık 4,6 milyon ton (2,13 milyon ton B
  2O3) civarında gerçekleşmiştir. Fiili bor üretiminde (B2O3 bazda); Avrupa (Türkiye) %47,2 pay ile birinci sırada yer alırken, bunu Kuzey Amerika (ABD) %26, Güney Amerika (Arjantin, Şili, Peru, Bolivya) %13,4 ve Asya (Rusya, Çin, Hindistan) %13,2 payla takip etmiştir.

  Dünya Bor Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı (2014)

   

  Ülkemizde bor madeni üretim faaliyetleri Balıkesir (Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet) ve Eskişehir (Kırka)’daki sahalarda yürütülmektedir. Eti Maden’in bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün kurulu kapasiteleri ürün bazında aşağıda verilmektedir.

  Ülkemizde Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Kurulu Kapasiteleri (2014)
  ÜRÜNLERKurulu Kapasite  (Bin Ton /Yıl)
  Boraks Pentahidrat (Kırka) 840
  Öğütülmüş Kolemanit (Bigadiç) 700
  Borik Asit (Emet) 290
  Borik Asit (Bandırma) 95
  Boraks Dekahidrat (Kırka) 80
  Sodyum Perborat (Bandırma)  35 
  Boraks Dekahidrat (Bandırma) 15 
  Zirai Bor (Bandırma)
  Camsı Bor Oksit (Bandırma)
  Kalsine Tintal (Kırka)
  Susuz Boraks
  Bor Asit (Bandırma)
  TOPLAM 2.181 


  Türkiye’de üretilen bor madeninin yaklaşık %95’i bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünlerin üretiminde kullanılmakta, üretilen bor kimyasalları ve eş değeri ürünler yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunulmaktadır. 2004 yılında 715 bin ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi gerçekleştirilebilirken; 2014 yılına geldiğimizde hem kurulu kapasite miktarının artırılması, hem de kapasite kullanım oranının %85-100 seviyelerine ulaştırılması ile 1,95 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi gerçekleştirilmiştir. Yatırım faaliyetleri kapsamında, 2004 yılından itibaren bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün kapasitelerinde artış sağlayacak yeni yatırımlar ile tevsii yatırımlarına ağırlık verilmiş, 2014 yılında bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2.181 milyon tona yükselmiştir. Üretim ve kurulu kapasitenin 2004-2014 yılları arasındaki fiili değerleri aşağıda verilmektedir.

  Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Kurulu Kapasite ve Üretimleri
  YILLARKurulu Kapasite  (Bin Ton)Üretim (Bin Ton)
  2004 730 715 

  2005

  831 923 
  2006 831 1.021 
  2007 1.100 1.102 
  2008  1.272 1.312 
  2009 1.277 1.002 
  2010 1.365 1.400 
  2011 1.725  1.780 
  2012 2.125 1.788 
  2013 2.131 1.800 
  2014 2.181 1.950 

   

   

  Kaynaklar:
  1- Faaliyet Raporu, Eti-Maden,2014
  2- Stratejik Plan, Eti-Maden,2015-2019