1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 59 publication)
  1. First Page
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12. 11
  13. Last Page
  Category Boric Acid
  Publication Name Selülozik Yalıtım
  Published Document yalıtım dergisi
  Type Book
  Publication Year 2008
  Institution National Boron Research Institute
  Authors Atila Gürhan ÇELİK
  Category Boric Acid
  Publication Name İzolasyon Malzemelerinin Çevresel Etkileri ve Bor Katkılı Selüloz Yünü
  Published Document iş sağlığı güvenliği sempozyumu bildiriler kitabı
  Type Article
  Publication Year 2009
  Institution National Boron Research Institute
  Authors Atila Gürhan ÇELİK
  Category Colemanite
  Publication Name Bor Katkılı Perlit Karışımlardan Hafif Tuğla Üretimi ve Teknolojik Özelliklerinin
  Published Document Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik bilimleri Dergisi
  Type Article
  Publication Year 2010
  Institution National Boron Research Institute
  Authors Atila Gürhan ÇELİK,   Ahmet Mahmut KILIÇ
  Category Borax Decahydrate
  Publication Name Bor kullanımının obez tavşanlarda karaciğer yağlanmasına, hematolojik ve biyokimyasal profillere etkileri
  Published Document
  Type Article
  Publication Year 2010
  Institution Selcuk University
  Authors Abdullah Başoğlu

  PUBLICATION SEARCH