1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 35 publication)
  1. First Page
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. Last Page
  Category Boron Carbide
  Publication Name Bor karbünün plazma yardımı ile buhar biriktirme yöntemiyle oluşturulması
  Published Document
  Type Thesis
  Publication Year 2000
  Institution Middle East Technical University
  Authors Özgür Doğa Eroğlu,   H. Önder Özbelge
  Category Boron Carbide
  Publication Name Kimyasal buhar biriktirme tekniği ile bor karbür üretim kinetiği
  Published Document
  Type Thesis
  Publication Year 1999
  Institution Middle East Technical University
  Authors Sabri Noyan Dilek,   H. Önder Özbelge
  Category Boron Carbide
  Publication Name Uranyum Dioksit Gadolonyum Oksit Yakıtını Bor Karbür ile Gaz Fazında Kimyasal Çökeltme Yöntemiyle Kaplayarak Yeni Tür Yakıt Geliştirilmesi
  Published Document
  Type Thesis
  Publication Year 1998
  Institution Ankara University
  Authors Haydar Dişbudak
  Category Boron Carbide
  Publication Name Bor karbür oluşum koşullarının belirlenmesi ve toz karakterizasyonu / Gültekin Göller
  Published Document
  Type Thesis
  Publication Year 1992
  Institution Istanbul Technical University
  Authors Gültekin Göller

  PUBLICATION SEARCH