1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 5 publication)
  1. 1
  2. 2
  3. Last Page
  Category Geology
  Publication Name Emet Neojen Gölsel Baseninin Jeolojik ve Mineralojik-Petrografik İncelenmesi
  Published Document Y. Lisans Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 1984
  Institution Hacettepe University
  Authors Hüseyin Yalçın,   M. Harmankaya
  Category Geology
  Publication Name Eskişehir yöresi volkanosedimanter oluşumlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi
  Published Document Doktora Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 0000
  Institution Hacettepe University
  Authors Hüseyin Yalçın
  Category Geology
  Publication Name Bigadiç Bor Yataklarının Sedimantolojik İncelenmesi
  Published Document
  Type Thesis
  Publication Year 2004
  Institution Ankara University
  Authors Elif Günen
  Category Geology
  Publication Name Bigadiç bor havzasında Erken Miyosen volkanizması: Batı Anadolu'da sıkışmadan açılma rejimine geçiş verileri
  Published Document Doktora Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 2004
  Institution Dokuz Eylul University
  Authors Fuat Erkül

  PUBLICATION SEARCH