1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 92 publication)
  1. First Page
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. Last Page
  Category Geology
  Publication Name Eskişehir yöresi volkanosedimanter oluşumlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi
  Published Document Doktora Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 0000
  Institution Hacettepe University
  Authors Hüseyin Yalçın
  Category Geology
  Publication Name Neojen Yaşlı Kırka (Eskişehir) Volkanosedimanter Gölsel Baseninin Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri
  Published Document C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri 6-7 1-2 165-181
  Type Article
  Publication Year 1990
  Institution Cumhuriyet University
  Authors Hüseyin Yalçın
  Category Geology
  Publication Name Kırka (Seyitgazi-Eskişehir) Borat Yataklarının Jeolojik Konumu Dağılımı ve Oluşumu
  Published Document M.T.A. Dergisi 113 93-104
  Type Article
  Publication Year 1991
  Institution Cumhuriyet University
  Authors Hüseyin Yalçın,   O. Baysal
  Category Geology
  Publication Name Neojen Yaşlı Emet Gölsel Volkanosedimanter Baseninin Mineralojik-Petrografik İncelenmesi : Neoformasyon Minerallerinin Oluşumu ve Dağılımı
  Published Document H.Ü. Yerbilimleri Dergisi 14 45-61
  Type Article
  Publication Year 1987
  Institution Cumhuriyet University
  Authors Hüseyin Yalçın,   M. Niyazi Gündoğdu

  PUBLICATION SEARCH