1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 6 publication)
  1. 1
  2. 2
  3. Last Page
  Category Geology
  Publication Name Emet Gölsel Neojen Baseninin Jeolojik İncelenmesi (Hisarcık güneyi)
  Published Document H.Ü. Yerbilimleri Dergisi 12 39-52
  Type Article
  Publication Year 1985
  Institution Cumhuriyet University
  Authors Hüseyin Yalçın,   Osman Yavuz Ataman,   M. Niyazi Gündoğdu,   B. Semelin
  Category Geology
  Publication Name Emet Neojen Gölsel Baseninin Jeolojik ve Mineralojik-Petrografik İncelenmesi
  Published Document Y. Lisans Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 1984
  Institution Hacettepe University
  Authors Hüseyin Yalçın,   M. Harmankaya
  Category Geology
  Publication Name Eskişehir yöresi volkanosedimanter oluşumlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi
  Published Document Doktora Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 0000
  Institution Hacettepe University
  Authors Hüseyin Yalçın
  Category Geology
  Publication Name Neojen Yaşlı Kırka (Eskişehir) Volkanosedimanter Gölsel Baseninin Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri
  Published Document C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri 6-7 1-2 165-181
  Type Article
  Publication Year 1990
  Institution Cumhuriyet University
  Authors Hüseyin Yalçın

  PUBLICATION SEARCH