1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 4 publication)
  Category Zinc Borate
  Publication Name Kesikli Reaktörde Çinko Borat Üretimini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi
  Published Document 1. Ulusal Bor Sempozyumu, pp. 223-230
  Type Notification
  Publication Year 2005
  Institution Middle East Technical University
  Authors Deniz Gürhan,   Gaye Çakal,   İnci Eroğlu,   Saim Ozkar
  Category Zinc Borate
  Publication Name Yanmayı gecikitirici kimyasal içeren odun plastik kompozitlerin özellikleri
  Published Document Journal of Applied Polymer Science 12(5):3201-3210, 2011
  Type Article
  Publication Year 2011
  Institution Istanbul University
  Authors Nadir Ayrılmış
  Category Zinc Borate
  Publication Name Yanmayı gecikitirici kimyasalların odun plastik yanma kompozitlerin fiziksel, mekanik ve yanma özellikleri üzerine etkileri
  Published Document European Journal of Wood and Wood Products (in press) 2011
  Type Article
  Publication Year 2011
  Institution Istanbul University
  Authors Nadir Ayrılmış
  Category Zinc Borate
  Publication Name Simitsonit Cevherinin Borik Asit Çözeltilerindeki Çözünme Kinetiği
  Published Document 9. Ulusal Kimya Mühendisliği. Kongresi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi., 22 - 25 Haziran 2010. Ankara
  Type Notification
  Publication Year 2010
  Institution Celal Bayar University
  Authors Ramazan GÜMÜŞ,   Salih Uğur BAYÇA

  PUBLICATION SEARCH