1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 15 publication)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. Last Page
  Category Waste Treatment
  Publication Name Boraks ve Borik Asit Üretiminde Ortaya Çıkan Katı Atıkların Çimento Sanayiinde Değerlendirilmesi
  Published Document
  Type Thesis
  Publication Year 2000
  Institution Yildiz Technical University
  Authors İffet YAKAR ELBEYLİ,   Sabriye PİŞKİN
  Category Waste Treatment
  Publication Name Bor Bileşikleri Üretim Tesislerinin Atıksularının Arıtımı
  Published Document Arıtım Dünyası 21 47-52
  Type Article
  Publication Year 2000
  Institution TUBITAK
  Authors Ersan Kalafatoğlu
  Category Waste Treatment
  Publication Name Petrol Rafineri Atıklarının Bor Çözelti ve Atıkları İçin Flokülant Olarak Kullanımı
  Published Document Madencilik 39
  Type Article
  Publication Year 2000
  Institution Osman Gazi University
  Authors Hüseyin Özdağ,   M. Hartweg
  Category Waste Treatment
  Publication Name Beneficiation of Emet Colemanite Tailings by Ultrasonic Sound Wawes
  Published Document Prac.6th International Conference on Enviranmental Issues and Management of Waste in Energy and Mineral Production SWEMP
  Type Notification
  Publication Year 2000
  Institution
  Authors H. İpek

  PUBLICATION SEARCH