1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 52 publication)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. Last Page
  Category Waste Treatment
  Publication Name Boraks ve Borik Asit Üretiminde Ortaya Çıkan Katı Atıkların Çimento Sanayiinde Değerlendirilmesi
  Published Document
  Type Thesis
  Publication Year 2000
  Institution Yildiz Technical University
  Authors İffet YAKAR ELBEYLİ,   Sabriye PİŞKİN
  Category Waste Treatment
  Publication Name Etibank Kırka Boraks İşletmesi Atık Killerinin Tuğla Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Published Document Y. Lisans Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 1994
  Institution Osman Gazi University
  Authors Nezahat Ediz,   T. Oğuz
  Category Waste Treatment
  Publication Name Kestelek Bor Atıklarının Manyetik Ayırma ile Zenginleştirilmesi
  Published Document Y.Lisans Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 0000
  Institution Anadolu University
  Authors Ali Uçar
  Category Waste Treatment
  Publication Name Etibank Emet Kolemanit İşletmesi Kaba Artıklarının Değerlendirilmesi Olanaklarının Araştırılması
  Published Document Y. Lisans Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 1990
  Institution Hacettepe University
  Authors Fatih Erkal

  PUBLICATION SEARCH