1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 1 publication)
  Category Other
  Publication Name Çeşitli Bor Minerallerinin Kalevi Çözeltilerdeki Çözünürlüklerinin İncelenmesi ve Aynı Minerallerden Sodyum Karbonat ve Sodyum Bikarbonatla Çeşitli Temperatürlerde Katı Fazda Boraks Oluşmasının İncelenmesi
  Published Document Doktora Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 1979
  Institution Karadeniz Technical University
  Authors Tevfik Gedikbey

  PUBLICATION SEARCH