1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 13 publication)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. Last Page
  Category Other
  Publication Name Çeşitli Bor Minerallerinin Kalevi Çözeltilerdeki Çözünürlüklerinin İncelenmesi ve Aynı Minerallerden Sodyum Karbonat ve Sodyum Bikarbonatla Çeşitli Temperatürlerde Katı Fazda Boraks Oluşmasının İncelenmesi
  Published Document Doktora Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 1979
  Institution Karadeniz Technical University
  Authors Tevfik Gedikbey
  Category Other
  Publication Name Synthesis of Lithium Containing Rare-Earth Borates
  Published Document Y.Lisans Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 0000
  Institution Middle East Technical University
  Authors Burcu Ardıçoğlu
  Category Other
  Publication Name Bazı Bor Minerallerinin Kükürt Dioksitli Sulardaki Çözünürlükleri
  Published Document Tez
  Type Thesis
  Publication Year 1984
  Institution Ataturk University
  Authors Mahir Alkan,   Özgül Özcan
  Category Other
  Publication Name Bazı Borlu Numunelerin Analizleri
  Published Document Y.Lisans Tez
  Type Thesis
  Publication Year 1996
  Institution Celal Bayar University
  Authors Mecit Aksu,   A. Pirim

  PUBLICATION SEARCH