1. Forgot your password?
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Publications

  (Total 47 publication)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. Last Page
  Category Colemanite
  Publication Name Kolemanitin Asetik Asit Çözeltilerindeki Çözünürlüğü
  Published Document
  Type Thesis
  Publication Year 1992
  Institution Ataturk University
  Authors Cengiz Özmetin
  Category Colemanite
  Publication Name Kolemanit-Realgar Minerallerinin Yüzey Özellikleri ve Flotasyon Yöntemi ile Arseniğin Kolemanitten Ayrılması
  Published Document Doktora Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 2000
  Institution Osman Gazi University
  Authors Mehmet Savaş
  Category Colemanite
  Publication Name Kolemanit Cevherinden Borik Asit Üretiminde MgSO4 safsızlığının Etkileri
  Published Document Y. Lisans Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 1999
  Institution Istanbul Technical University
  Authors Birol Özgen,   Gülsel Gür
  Category Colemanite
  Publication Name Kolemanit Cevherinden Borik Asit Üretiminde Magnezyum ve Silisyum?un Etkileri
  Published Document Y. Lisans Tezi
  Type Thesis
  Publication Year 2000
  Institution Istanbul Technical University
  Authors A.Ayhan CEYHAN,   A. Nusret Bulutçu

  PUBLICATION SEARCH