YENİ ÜYELİK KURUMSAL E-POSTA TANITIM FİLMİ EN

Bor ile ilgili Diğer Yayınlar

 
Borik asit katkılı polianilin iletken polimerinin optoelektronik parametrelerinin derişim ile değişimi
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Tür makale
Yayın Yılı 2017
Kurum Suleyman Demirel Üniversitesi
Yazarlar Mehmet Çabuk Bayram Gündüz
Glikoza duyarlı kitosan-poli (vinil alkol) hidrojellerin basit sentezi: İlaç bırakma optimizasyonu ve şişme özellikleri
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman International Journal of Biological Macromolecules 90 (2016) 75?80
Tür makale
Yayın Yılı 2016
Kurum Eastern Mediterranean Üniversitesi (Cyprus)
Yazarlar Mustafa Gazi Akeem Adeyemi Oladipo Mosab Ali Abureesh
Influence of the using of methanol instead of water in the preparation of Co-B-TiO2 catalyst for hydrogen production by NaBH4 hydrolysis and plasma treatment effect on the Co-B-TiO2 catalyst
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman
Tür makale
Yayın Yılı 2016
Kurum Siirt Üniversitesi
Yazarlar Mehmet Sait İZGİ
Hydrogen production from NaBH4 using Co-Cu-B catalysts prepared in methanol: Effect of plasma treatment
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman
Tür makale
Yayın Yılı 2016
Kurum Siirt Üniversitesi
Yazarlar Mehmet Sait İZGİ
Bor İçerikli Katkıların Asfalt Bağlayıcının Reolojik Özelliklerine Etkisi
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman Road Materials and Pavement Design
Tür makale
Yayın Yılı 2015
Kurum
Yazarlar Kemal Sancak Bahadır YILMAZ Şeref ORUÇ
ASFALT MODİFİKASYONUNDA BOR İÇERİKLİ KATKILARIN KARIŞTIRMA ŞARTLARININ İNCELENMESİ
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman Mühendislikte Yeni Teknolojiler-Bayburt
Tür bildiri
Yayın Yılı 2015
Kurum
Yazarlar Şeref ORUÇ Bahadır YILMAZ
Orta ve Yüksek Sıcaklıklarda Bor İçerikli Katkıların Asfaltın Reolojik Özelliklerine Etkisi
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman International Conferance on Science, Ecology and Technology I-Vienna
Tür bildiri
Yayın Yılı 2015
Kurum Karadeniz Technical Üniversitesi
Yazarlar Osman ÜÇÜNCÜ Bahadır YILMAZ Şeref ORUÇ
Radyoaktif Borat Sıvı Atıkların Doğal Diyatomit İle Sabitlenmesi
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman Desalination and Water Treatment
Tür makale
Yayın Yılı 2015
Kurum Istanbul Üniversitesi
Yazarlar Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU
Bazı Borlu Nümunelerin Analizleri
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 542
Tür bildiri
Yayın Yılı 1997
Kurum Celal Bayar Üniversitesi
Yazarlar İ.Kula M.Aksu
Borlu Termal Suların İncelenmesi
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 506.
Tür bildiri
Yayın Yılı 1997
Kurum Celal Bayar Üniversitesi
Yazarlar İzzet Reis Y.Erdoğan Mehmet Sadrettin ZEYBEK
Çeşitli Borlu Numunelerin Termal Analizleri
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman XI. Ulusal Kimya Kongresi,Van, Bildiri Özetleri Kitabı
Tür bildiri
Yayın Yılı 1997
Kurum Celal Bayar Üniversitesi
Yazarlar A.Zeybek Y.Erdoğan Mehmet Sadrettin ZEYBEK
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Atıklarının Analizi ve Sınıflandırılması
Kategori Bor ile ilgili Diğer Yayınlar
Yayınladığı Döküman
Tür tez
Yayın Yılı 2010
Kurum Erzincan Üniversitesi
Yazarlar Emrah Kılıç Y.Erdoğan
Toplam 222 Yayın
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü